Tránh hình thức trong xây dựng chính sách pháp luật

(PLVN) - Ngày 14/1, dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (CVĐCVXDPL), Thứ trưởng Phan Chí Hiếu yêu cầu Vụ cần tham mưu có được quy định về xây dựng chính sách pháp luật, tránh làm hình thức như hiện nay. 

Cùng dự Hội nghị có nguyên Thứ trưởng – chuyên gia cao cấp Đinh Trung Tụng, đại diện tổ chức pháp chế một số bộ, ngành, địa phương; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Theo báo cáo của đại diện lãnh đạo Vụ CVĐCVXDPL, trong năm 2019, với sự nỗ lực của tập thể công chức, Vụ đã hoàn thành Kế hoạch công tác theo đúng tiến độ, thời hạn được giao. Những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường trách nhiệm, kỷ cương trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, Chương trình hành động của Bộ, ngành Tư pháp. 

Trong đó, đáng chú ý là tập trung thời gian, nguồn lực cho việc triển khai các hoạt động nghiên cứu, xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); theo dõi, đôn đốc sát sao công tác ban hành văn bản quy định chi tiết của các bộ, cơ quan ngang bộ. Công tác thẩm định đề nghị, dự án, dự thảo văn bản được Vụ triển khai bài bản, chú trọng đến chất lượng hồ sơ dự án, dự thảo văn bản đề nghị thẩm định; tiến độ thẩm định và bám sát nội dung thẩm định theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL. 

Tránh hình thức trong xây dựng chính sách pháp luật ảnh 1
 Đại diện lãnh đạo Vụ báo cáo kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020

Không những thế, tiếp tục duy trì, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác thông qua triển khai thực hiện các hoạt động thường xuyên của Vụ. Qua đó, góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ phối hợp công tác, đề cao hiệu quả công việc và nâng cao vị trí, vai trò của Bộ, ngành Tư pháp.

Năm 2020, Vụ sẽ phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan trong quá trình nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa IV (tháng 5/2020); xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Trên cơ sở kết quả tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, Vụ sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để đề nghị Bộ Chính trị ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết số 48-NQ/TW đối với những nội dung còn phù hợp cho đến khi ban hành Nghị quyết mới về những vấn đề liên quan. Ngoài ra, sẽ phấn đấu giảm cơ bản và tiến tới chấm dứt tình trạng trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết…

Tránh hình thức trong xây dựng chính sách pháp luật ảnh 2
Cục trưởng Đồng Ngọc Ba nói về mối quan hệ giữa hai đơn vị 

Cùng với nhiều đại biểu đánh giá cao kết quả đạt được của Vụ, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Đồng Ngọc Ba quan niệm, công việc năm 2020 vẫn sẽ nhiều và khó nên cần thiết phải duy trì bền vững chất lượng công việc. Điều này đòi hỏi phải chú trọng cách thức triển khai công việc, huy động được trí tuệ tập thể, trí tuệ từ xã hội. 

Bàn về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đơn vị, ông Ba cho rằng nếu làm tốt khâu xây dựng thì khâu hậu kiểm sẽ nhẹ nhàng, sẽ ít hoặc không có văn bản sai sót. Vì vậy, ông Ba mong muốn các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng văn bản để ngăn chặn kịp thời hậu quả có thể xảy ra do văn bản sai sót.

Tránh hình thức trong xây dựng chính sách pháp luật ảnh 3
 Nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đề nghị cảnh báo bộ, ngành có văn bản nợ đọng

Để thực hiện tốt việc xây dựng VBQPPL, theo nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, vẫn phải rà soát lại Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 để tiếp tục hướng dẫn. Đề cập đến vấn đề nợ đọng văn bản, nguyên Thứ trưởng nhận thấy mặc dù tình trạng nợ đọng có giảm, nhưng vẫn chưa bền vững nên trước mắt cần phải lập danh sách các bộ, ngành nợ đọng và có cảnh báo để biết và thực hiện.

Ông Nguyễn Đình Thơ (Đài Truyền hình Việt Nam) đề nghị Vụ CVĐCVXDPL, Bộ Tư pháp lên tiếng sao cho tổ chức pháp chế của các cơ quan của Chính phủ không bị “teo đi” trong bối cảnh các cơ quan này phải thực hiện tự chủ. Ông cũng cho rằng nên “xới xáo” lại dự án Luật Ban hành quyết định hành chính vì thể chế ban hành quyết định hành chính hiện rất thiếu, đồng thời quan tâm hơn về chất lượng của công tác lấy ý kiến góp ý cho VBQPPL.

Tránh hình thức trong xây dựng chính sách pháp luật ảnh 4
 Thứ trưởng Phan Chí Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật của Vụ CVĐCVXDPL đạt được năm 2019, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu điểm lại đó là đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL; tham mưu tổng kết Nghị quyết 48 đạt chất lượng cao với mục tiêu hướng tới xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch, dễ tiếp cận, chi phí tuân thủ thấp…

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, Thứ trưởng đề nghị, trong năm 2020, Vụ tiếp tục phối hợp chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, trong đó lưu ý việc xây dựng chính sách pháp luật, lấy ý kiến góp ý… Bên cạnh đó, tham mưu, đề xuất giải pháp mới để quyết liệt chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, trong đó chú ý đến việc tăng tính chế tài.

Thứ trưởng còn yêu cầu Vụ tham mưu sâu về việc tăng cường năng lực cho cán bộ pháp chế các bộ, ngành và các tổ chức pháp chế cũng cần tự mình vươn lên. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh phối kết hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ, trong đó chú ý đến đổi mới phương pháp phối hợp; tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trẻ về chuyên môn…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm