Trên 100 triệu thông tin dân cư được cập nhật vào hệ thống

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đã sẵn sàng kết nối với các Bộ, ngành, địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị. Ảnh: bocongan.gov.vn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị. Ảnh: bocongan.gov.vn

Sáng nay (22/6), tại trụ sở Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ Tổng kết xây dựng, triển khai dự án Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân và Lễ công bố vận hành chính thức hệ thống từ ngày 1/7/2021.

Hội nghị tổng kết xây dựng, triển khai dự án Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân và Lễ công bố vận hành chính thức hệ thống từ ngày 1/7/2021 là sự kiện quan trọng góp phần khẳng định những nỗ lực trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Trong đó, Nghị quyết số 36-NQ/TW năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế đã xác định: "Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực, song có trọng tâm, trọng điểm. Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công, trước hết là trong lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp, người dân.

Trên 100 triệu thông tin dân cư được cập nhật vào hệ thống ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Hội nghị. Ảnh: bocongan.gov.vn

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Luật Căn cước công dân năm 2014 của Quốc hội, trên cơ sở nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Công an đã nỗ lực, huy động, phát huy trí tuệ và sức mạnh trong và ngoài Ngành; triển khai quyết liệt, tích cực, sáng tạo, hiệu quả hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng hai dự án trọng điểm, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ liên quan. Chỉ sau hơn một 01 năm thực hiện, các mục tiêu của hai dự án đã cơ bản hoàn thành, để lại những dấu ấn đậm nét, lan tỏa về hình ảnh của người chiến sỹ Công an vì nhân dân phục vụ.

Đến nay Bộ Công an đã hoàn thành bước đầu theo tiến trình xây dựng, triển khai hai Dự án, cụ thể: Đã xây dựng sẵn Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư hiện đại, truyền dữ liệu kết nối đến tận cấp xã, bảo đảm an ninh, an toàn, theo đúng nguyên tắc là "hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí".

Đã cập nhật vào hệ thống trên 100 triệu thông tin dân cư, đồng thời đã triển khai cấp số định danh cá nhân cho công dân trên toàn quốc; Đã nhận hổ sơ để cấp trên 52 triệu thẻ căn cước; cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đã sẵn sàng kết nối với các Bộ, ngành, địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử.

Các kết quả này có ý nghĩa quan trọng, góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sang hiện đại; quản lý dân cư thông qua mã định danh cá nhân; khắc phục tình trạng thiếu thống nhất trong quan lý thông tin cơ bản của công dân giữa các ngành, các cấp; tiết kiệm thời gian, công sức, cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tạo diều kiện thuận lợi để triển khai các dịch vụ công trực tuyến.

Đây là nền tảng thay đổi phương thức quản lý công dân thông qua mã định danh cá nhân, tiết kiệm thời gian, công sức của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, hệ thống CSDLGQGDC và CCCD cũng góp phần đổi mới công tác quản lý con người, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự theo hướng hiện đại.

Đồng thời, cũng góp phần hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên của nhân dân.

Trên 100 triệu thông tin dân cư được cập nhật vào hệ thống ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian giới thiệu ứng dụng dữ liệu dân cư, CCCD.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, để bảo đảm hàng lang pháp lý, Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến triển khai 2 dự án. Trong đó, đã xây dựng, đề xuất Quốc hội thông qua Luật Cư trú sửa đổi với nhiều nội dung đổi mới quan trọng; đề xuất Chính phủ ban hành 01 Nghị định, Bộ Công an ban hành nhiều Thông tư để quy định những vấn đề liên quan.

Với những kết quả đã đạt được, Bộ Công an chính thức công bố đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu Dự án xây dựng CSDLQG về DC và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Hai hệ thống này sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2021 và sẵn sàng kết nối với các bộ, ngành, địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử và phục vụ nhân dân.

Việc hoàn thành xây dựng CSDLQG về DC và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý CCCD đã, đang và sẽ mạng lại nhiều hiệu quả to lớn đối với các Cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và Nhân dân, nhất là sẽ tạo sự đổi mới căn bản công tác quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, góp phần cải cách triệt để các thủ tục hành chính liên quan đến công dân, làm giảm chi phí giấy tờ, thời gian xác minh, đi lại, giảm ngân sách nhà nước khi xây dựng các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các loại hồ sơ, sổ sách. Việc sử dụng thẻ căn cước có gắn chíp điện tử sẽ thay thế nhiều loại giấy tờ khác, đồng thời mở ra nhiều cơ hội trong triển khai các dịch vụ liên quan đến xác thực điện tử, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ANTT...

Ông Huỳnh Quang Liêm - quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, nhà thầu chính dự án - cho biết, với dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” như tiêu chí mà Bộ Công an đã đặt ra, hệ thống CSDLQG về dân cư sẽ giúp các Bộ, Ngành, tổ chức chính trị xã hội có dữ liệu gốc làm nền móng để triển khai những ứng dụng chuyên ngành thiết thực và phát triển những dữ liệu quan trọng khác trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Hệ thống CSDLQG về dân cư là nền tảng quan trọng, là điều kiện tối cần thiết để hình thành định danh số cho mỗi công dân Việt Nam trên môi trường số, giúp kích thích, vận dụng được năng lực số không bị giới hạn về thời gian và địa giới hành chính trong các giao dịch giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp và giữa người dân, doanh nghiệp với nhau. Đó chính là động lực để phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

- Mặc dù là 2 dự án độc lập, nhưng Bộ Công an đã chỉ đạo lồng ghép tối đa 2 dự án để bảo đảm đồng bộ tránh lãng phí, qua đó giảm được mức dự toán so với ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.

- Đến nay, đã thu thập và đồng bộ vào hệ thống hơn 98 triệu nhân khẩu, qua đó đã đồng loạt tiến hành cấp mã số định danh cho công dân trên toàn quốc vào ngày 18/6/2021, đây là cơ sở quan trọng để xác lập danh tính điện tử của công dân, góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

-Từ 1/3/2021 đến nay, toàn quốc đã thu nhận được trên 54 triệu hồ sơ để cấp thẻ căn cước hoàn thành vượt mục tiêu đề ra trước 1 tháng so với kế hoạch.

- Công tác bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ ngay từ khâu thiết kế hệ thống, bảo đảm đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin cấp độ 4 theo Nghị định số 85 của Chính phủ; đường truyền và các phương án bảo mật đã được bố trí từ Trung ương đến cấp xã.

- Bộ Công an đã tiến hành chạy thử nghiệm kết nối tích hợp dịch vụ chia sẻ với Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, UBND các địa phương Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế; phối hợp với Văn phòng Chính phủ thử nghiệm kết nối các dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia; triển khai thử nghiệm kết nối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kết nối với 33/63 UBND các địa phương để xác thực thông tin công dân phục vụ giải quyết 236 thủ tục hành chính. Việc thử nghiệm kết nối thành công đã chứng minh sự sẵn sàng của CSDLQG về DC, đáp ứng các yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Lãng phí, thất thoát có khi còn lớn hơn cả tham nhũng

Lãng phí, thất thoát có khi còn lớn hơn cả tham nhũng

(PLVN) - Nhận định "đôi khi thất thoát, lãng phí còn lớn hơn cả tham nhũng", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, chỉ tính riêng các dự án treo, nếu các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm sẽ tạo được nguồn lực hết sức lớn.

Đọc thêm