Triển khai Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản và quản lý tổ chức hành nghề công chứng

(PLVN) -Bộ Tư pháp mới đây đã có văn bản gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc triển khai Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản và Phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng. 

Theo đó, Bộ Tư pháp đã xây dựng và triển khai Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản (tích hợp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản) và Phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng (tích hợp với Trang thông tin bổ trợ tư pháp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp). 

Để việc triển khai chính thức có hiệu quả, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện có hiệu quả một số nội dung. Đối với Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản, triển khai và đưa vào sử dụng chính thức Phần mềm tại địa chỉ http://dgts.moj.gov.vn/login; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người có tài sản đấu giá (ở các Sở, ban, ngành có liên quan) tại địa phương và các tổ chức đấu giá tài sản thành lập trên địa bàn việc sử dụng chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. 

Về cập nhật dữ liệu và thời gian thực hiện, đề nghị các Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố rà soát và cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin của Sở tư pháp; cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh/thành phố trước 10/4/2020. Đề nghị người có tài sản đấu giá cập nhật công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng thông tin theo Điều 56 Luật Đấu giá tài sản kể từ ngày 10/4/2020…

Đối với Phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng, đề nghị Sở Tư pháp triển khai và đưa vào sử dụng chính thức Phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng tại địa chỉ http://qlcongchung.moj.gov.vn. Về cập nhật dữ liệu và thời gian sử dụng, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin Công chứng viên, thông tin tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh/thành phố trước ngày 29/5/2020. Định kỳ, tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin Công chứng viên, thông tin tổ chức hành nghề công chứng ngay khi được thành lập, đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh/thành phố.  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm