Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về thu hồi tài sản tham nhũng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư.

Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp vừa có văn bản số 61- CV/BCSĐ gửi các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Ban Bí thư Trung ương giao Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Ban Nội chính TW, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW, định kỳ báo cáo Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng. Để tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung Chỉ thị số 04-CT/TW đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW (gửi Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp, báo cáo);

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW tại cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý; định kỳ hàng năm xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị theo quy định của Ban Bí thư Trung ương.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm