Bổ nhiệm lãnh đạo hai cấp Tòa án Quân sự Quân khu 1

(PLVN) - TANDTC và Quân khu 1 vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo của hai cấp Tòa án Quân sự Quân khu 1.

Thiếu tướng Dương Văn Thăng trao quyết định bổ nhiệm cho 2 cán bộ

Thiếu tướng Dương Văn Thăng trao quyết định bổ nhiệm cho 2 cán bộ

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 đã trao các quyết định của Chánh án TANDTC bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo Tòa án Quân sự Quân khu 1 và Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 1.

Theo đó, Thượng tá Trương Đức Thuận, Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 1 được bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 1;

Thượng tá Hà Minh Phương, Chánh án Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 1 được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 1.

Trung tá Thân Mạnh Nhất, Chánh án Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 1 được bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 1;

Trung tá Hoàng Thanh Phong, Phó Chánh án Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 1 được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 1.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc "Thành lập các tòa án quân sự quân khu và tương đương; thành lập tòa án quân sự khu vực; biên chế, số lượng thẩm phán của các tòa án quân sự", Tòa án Quân sự khu vực 1 và khu vực 2 đang thực hiện các bước sáp nhập thành Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 1. Việc bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo của Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 1 nhằm thực hiện lộ trình sáp nhập.

* Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP HCM cũng vừa tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ.

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM, Bộ Tư lệnh TP HCM đã tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP HCM.

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Lê Xuân Thế, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302, Quân khu 7 được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP HCM; Đại tá Nguyễn Văn Hoàng được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7.

Trước đó, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7, Sư đoàn 302 đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302.

Tại Hội nghị bàn giao, Đại tá Lê Xuân Thế, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP HCM đã bàn giao chức trách, nhiệm vụ Sư đoàn trưởng cho Đại tá Trần Ngọc Minh, nguyên Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 302.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm