Cơ hội cho những người ngồi hàng 2, hàng 3

(PLO) -Phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với cán bộ chủ chốt 63 tỉnh, thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hướng cái nhìn của mình tới các cán bộ ngồi ghế sau và khuyến khích: “Thành công của cuộc cải cách phụ thuộc vào những người ngồi hàng 2, hàng 3”.

Cơ hội cho những người ngồi hàng 2, hàng 3

Những người ngồi hàng ghế đó, sau các cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở hàng ghế đầu là các cấp cục, vụ hoặc cấp huyện, đó là những người trực tiếp triển khai và thực hiện các quyết sách từ Chính phủ theo phương châm 10 chữ năm 2018: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Trên nóng, dưới có nóng hay không do họ quyết định một phần lớn.

Năm 2017 trong công tác quản lý cán bộ xuất hiện nhiều kỷ lục: Khởi tố cán bộ lãnh đạo, miễn nhiệm cán bộ đương chức, tước bỏ chức vụ cũ của các “nguyên” lãnh đạo, biến động chức vụ Bí thư Tỉnh ủy,... Trong cùng một Hội nghị vừa diễn ra, Tổng Bí thư và Thủ tướng cùng có chung một quan điểm về sử dụng cán bộ, tỏ cùng thái độ về năng lực, phẩm chất cán bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Kiên quyết đấu tranh loại bỏ khỏi bộ máy những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân, không đủ tiêu chuẩn”. Còn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Những cán bộ nào lơ là công vụ, kém năng lực, thiếu nhiệt huyết, trách nhiệm cần được thay thế”. Rõ ràng, những người lãnh đạo đất nước, quản lý cán bộ đã không e ngại chuyện “kỷ luật tất thì lấy ai mà làm việc”, kiên quyết loại bỏ cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực hoặc tham nhũng, sai phạm, “thăng quan, tiến chức” bằng đường tắt. Làm trong sạch bộ máy tiếp tục là chủ trương và hành động trọng tâm trong năm 2018 tới đây.

Loại khỏi bộ máy một số người “hư hỏng” thì tất yếu phải thay thế vào đó những người xứng đáng với vị trí ấy. Đây chính là cơ hội cho những người nhiệt huyết với đất nước thực sự có đức, có tài, tâm và tầm tương thích. Thủ tướng đã đánh giá vai trò của những người “ngồi hàng 2, hàng 3” là nhân tố quan trọng, thành công của cuộc cải cách phụ thuộc vào đó. Như vậy, cờ đã trao tay, chờ người phất. Việc chặn đường đi của những “quan hệ, hậu duệ, tiền tệ” chính là sự mở đường cho những trí tuệ thực sự tham gia và cống hiến.

Một năm đầy biến động đã khép lại, mở ra những cơ hội mới cho mỗi con người góp sức, chung tay vào công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội phồn vinh và mang lại hạnh phúc, niềm vui cho mỗi gia đình.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Tăng cường kiểm soát quyền lực thông qua kiểm tra, giám sát

Tăng cường kiểm soát quyền lực thông qua kiểm tra, giám sát

(PLVN) - Việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ vẫn là khâu yếu; có nhiều khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm được phát hiện, xử lý kéo dài. Chất lượng công tác giám sát thường xuyên còn nhiều hạn chế, có những vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên diễn ra trong thời gian dài nhưng chậm được phát hiện...
Đọc thêm