Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công tốt đẹp

(PLVN) - Chiều 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Theo đó, sau hơn 2 ngày rưỡi làm việc dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm; với tinh thần thực sự “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

1602755474077_IMG_9725

Đồng chí Dương Văn Thái - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Đại hội đã tiến hành thảo luận, thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Đảng bộ tỉnh vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhất trí cao với đường lối tiếp tục đổi mới toàn diện và các mục tiêu, định hướng cốt lõi là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; Đại hội đã thực sự phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và khẳng định: 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Bắc Giang đã đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục giành nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đưa vị thế, tiềm lực của Bắc Giang lên một tầm cao mới, tạo tiền đề quan trọng để bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát triển năng động, toàn diện và vững chắc hơn.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, Đại hội đề ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi trong giai đoạn 2020 - 2025. Nghị quyết của Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vừa được thông qua là một công trình của tập thể được xây dựng bằng tất cả sự tâm huyết, trí tuệ, thể hiện khát vọng, ý chí của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, quyết tâm đưa Bắc Giang nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước. Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX khẩn trương tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh lý để ban hành chính thức các văn kiện của Đại hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Đại hội đã lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 51 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu theo quy định; đủ năng lực và bản lĩnh gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, bầu đồng chí Bí thư và 02 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội thể hiện sự tin tưởng bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 20 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm