Đổi mới công tác dân vận để nắm bắt nguyện vọng người dân

Hôm qua (15/7), Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu Hà Nội và 63 tỉnh, thành trong toàn quốc. Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Hôm qua (15/7), Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu Hà Nội và 63 tỉnh, thành trong toàn quốc. Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Ảnh minh họa. Nguồn QĐND
Ảnh minh họa. Nguồn QĐND

Công tác dân vận đã được quan tâm

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với các Bộ, ban, ngành trung ương đặc biệt là các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XI thảo luận, thông qua đề án và ban ngành Nghị quyết số 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Ban dân vận Trung ương cũng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư thảo luận và cho ý kiến vào 2 đề án quan trọng là: “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy chế về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chỉ thị 45 của Ban Bí thư (Khóa VII) và Kết luận 64 của Ban Bí thư (Khóa X) về “một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông”…

Việc trao đổi thông tin, tổ chức giao ban định kỳ giữa Ban dân vận với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục duy trì vào nền nếp, góp phần nắm bắt, tổng hợp tình hình các tầng lớp nhân dân, phản ánh và tham mưu cho Trung ương, các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân. Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước được quan tâm.

Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Hội đồng công tác quần chúng Trung ương được kiện toàn. Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy chế, tăng cường đối thoại với nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; triển khai xây dựng “tổ dân vận ở thôn, bản, khóm, ấp, khu dân cư”; đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo,” nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới. 

Tuy nhiên, phát biểu tại Hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, thời gian qua chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, triển khai đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện một số Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận của Ban dân vận một số địa phương chưa có chiều sâu. Công tác nắm bắt tình hình đời sống, nguyện vọng và tập hợp quần chúng, dự báo tình hình của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội đạt hiệu quả chưa cao.

Chưa dự báo tốt về đời sống và nguyện vọng của nhân dân

Từ thực tiễn tại các địa phương, đơn vị, đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, các cán bộ dân vận nhận định, công tác dân vận 6 tháng năm 2013 vẫn còn tồn tại những hạn chế như: Công tác nắm tình hình đời sống, nguyện vọng và tập hợp quần chúng dự báo tình hình của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở nhiều nơi còn chưa tốt, hoạt động ở cơ sở còn chưa cao.

Một số Ban Dân vận tỉnh, thành ủy chưa chủ động phối hợp nắm bắt đầy đủ, kịp thời và dự báo tình hình nhân dân, nhất là những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân và một số vụ việc phức tạp xảy ra về công tác dân tộc, tôn giáo để phản ánh và tham mưu kịp thời cho Trung ương, cấp ủy giải quyết; một số vụ việc liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, quản lý nhà nước về đất đai, môi trường còn chậm được xử lý, gây bức trong nhân dân...

Bên cạnh đó, công tác triển khai, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận của một số địa phương chưa tích cực, kịp thời, hiệu quả; việc tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi còn hạn chế, một số cơ quan đơn vị, đơn vị sự nghiệp và nhiều doanh nghiệp còn hình thức, còn biểu hiện mất dân chủ, vi phạm quyền, lợi ích chính đáng của người lao động…

Để khắc phục những hạn chế này, các đại biểu tham dự Hội nghị cho rằng, trong những tháng cuối năm, công tác dân vận cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, các Quyết định của Bộ chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội cả MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội”, “Quy định về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành.

Đồng thời, cần theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tham mưu giải quyết tốt, dứt điểm những vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài ở các địa phương. Mặt khác, tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 11 của Đảng về công tác dân vận.

Lan Phương

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đọc thêm