Kỷ luật 2 lãnh đạo Sở ở Bình Phước

(PLO) - UBKT Tỉnh ủy Bình Phước mới thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh này.

UBKT Tỉnh ủy Bình Phước mới thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông: Trần Văn Vân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ do chưa phát huy hết vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và chức trách của bản thân; để đơn vị do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết;

Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chưa chủ động phối hợp trong cấp ủy để tìm ra giải pháp xử lý những vấn đề có quan điểm khác nhau; trong công tác cán bộ còn chủ quan, chưa nghiên cứu kỹ các quy định để xảy ra sai phạm, tạo dư luận không tốt; thực hiện không nghiêm nghị quyết của chi bộ; chưa thể hiện hết trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu cấp ủy trong điều hành các cuộc họp và trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên...

Cùng chuyên mục
Đọc thêm