Lập đoàn kiểm tra công vụ các quận huyện, sở ngành Hà Nội

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra công vụ đối với các sở, cơ quan tương đương sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; các cơ quan hành chính trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố; các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố...  

Theo quyết định, ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ là Trưởng đoàn kiểm tra. Ông Bùi Văn Định, Phó Chánh Thanh tra thành phố là Phó Trưởng đoàn; ông Phan Vũ, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ là Phó Trưởng đoàn. Thành viên doàn là đại diện sở, ngành liên quan...

Đoàn kiểm tra công vụ có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra công vụ đối với các sở, cơ quan tương đương sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; các cơ quan hành chính trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố; các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính được UBND thành phố giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ, Thanh tra thành phố, Thanh tra Sở Nội vụ để phục vụ hoạt động của Đoàn theo phân công của Trưởng đoàn.

Thời hạn kiểm tra từ ngày ban hành quyết định đến hết ngày 31/12/2018.

Cùng chuyên mục
Lai Châu có 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV

Lai Châu có 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV

(PLVN) - Theo kết quả của Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của tỉnh Lai Châu, tỉnh có 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 83 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.
Đọc thêm