Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang

(PLVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn các nghị quyết về công tác nhân sự của tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Quochoi.vn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn các nghị quyết về công tác nhân sự của tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Quochoi.vn

Cụ thể, Tại Nghị quyết số 929/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Giang Văn Phục, kể từ ngày 31/3/2020.

Tại Nghị quyết số 928/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hoàng Thăng kể từ ngày 31/3/2020.

Trước đó, ngày 3/4, HĐND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Nghị quyết số 301/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Giang Văn Phục, Tỉnh ủy viên; Nghị quyết số 300/NQ-HĐND về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hoàng Thăng (do sức khỏe yếu nên xin nghỉ hưu trước tuổi). Hai Nghị quyết đã được HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX, Kỳ họp thứ 17  thông qua ngày 31/3/2020.

Cùng chuyên mục
Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng

(PLVN) - Chiều 25/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng diễn ra Phiên họp thứ 5 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng chủ trì phiên họp.
Đọc thêm