Quyết định mới về nhân sự

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới ký quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Đặng Xuân Thanh, tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Đặng Xuân Thanh, tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Quyết định được Thủ tướng ký căn cứ ý kiến của Ban Bí thư và xét đề nghị của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Nội vụ. 

Theo Quyết định, ông Đặng Xuân Thanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam từ ngày 20/9.

Thủ tướng cũng mới quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Cao Lục giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, sau khi xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Cùng chuyên mục
Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng

(PLVN) - Chiều 25/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng diễn ra Phiên họp thứ 5 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng chủ trì phiên họp.
Đọc thêm