Quyết định mới về nhân sự của Bộ chính trị

(PLO) - Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành viên Thường trực Ban Bí thư được Bộ Chính trị quyết định giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Quyết định mới về nhân sự của Bộ chính trị

Tại cuộc họp về công tác cán bộ, ngày 2/3, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị quyết định: ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 để tiếp tục chữa bệnh dài hạn.

Đồng thời Bộ Chính trị quyết định, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành viên Thường trực Ban Bí thư giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Ông Trần Quốc Vượng sinh ngày 5/2/1953; quê quán xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Ông Trần Quốc Vượng từng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; giữ chức vụ Phó Viện trưởng thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và được Ban Bí thư chỉ định giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. 

Tháng 5/2013 ông Trần Quốc Vượng được bầu bổ sung vào Ban Bí thư tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). Tháng 1/2016, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông được bầu vào Bộ Chính trị.

Trong thời gian ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều trị bệnh, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được phân công tham gia Thường trực Ban Bí thư từ ngày 1/8/2017.

Bộ Chính trị cũng quyết định, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm