Tán thành tăng đại biểu HĐND chuyên trách cho Hà Nội

(PLVN) - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành với đề xuất của Chính phủ về việc bố trí số lượng, chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt giai đoạn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14. Trong đó, tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách là 19 người.


Chiều 1/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Chính phủ thống nhất với đề nghị của TP Hà Nội về việc tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách sẽ là 19 đại biểu, trong đó bố trí lãnh đạo HĐND TP gồm 3 người (Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch HĐND TP). Đối với 4 ban HĐND TP, mỗi ban có một trưởng ban, 2 phó trưởng ban và một ủy viên hoạt động chuyên trách.

Việc đề xuất tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội chỉ thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026 là để triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội. Sau khi kết thúc thực hiện thí điểm sẽ tiến hành tổng kết để đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp.

 Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng.

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, trong bối cảnh TP Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 và thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội, việc Chính phủ đề nghị bố trí tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội là có cơ sở thực tiễn, phù hợp với vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô và yêu cầu đảm đương khối lượng công việc ngày càng tăng của chính quyền ở cấp TP…

Vì vậy, Ủy ban Pháp luật tán thành với đề xuất của Chính phủ về việc bố trí số lượng, chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt giai đoạn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14.

Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật cho rằng, ủy viên hoạt động chuyên trách tại các ban của HĐND TP Hà Nội (tương tự tại TPHCM) là một chức danh mới, chưa được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương mà mới chỉ được quy định tại Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội. Do đó, để tạo cơ sở pháp lý cho quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban đề nghị Chính phủ và các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, sớm có đề xuất cụ thể về lương, phụ cấp và chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp đối với chức danh ủy viên hoạt động chuyên trách tại ban của HĐND TP Hà Nội và TP HCM.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm