Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với Quân đội

(PLVN) - Hôm qua (8/12), tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ chính trị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại Hội nghị.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại Hội nghị.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, Văn phòng Quân ủy Trung ương, các Tổng cục; các đồng chí Chính ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Báo cáo tổng kết do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình bày tại Hội nghị cho biết: Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân năm 2020 đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội và tình hình thực tiễn, triển khai đồng bộ, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên, đột xuất, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là, chủ động, nhạy bén, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thông tin tuyên truyền, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X và các hoạt động chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước, quân đội.

Chủ động định hướng nhận thức, tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Quân đội tiếp tục đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Các đơn vị trong toàn quân triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, tiêu biểu.

Tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch và kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt quy trình giới thiệu cán bộ Quân đội tham gia Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII; chủ động triển khai thực hiện có chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp trong Quân đội…

Tại Hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị tập trung thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân; khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm qua; đồng thời đề xuất một số giải pháp, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị thời gian tới.

Tăng cường “thế trận lòng dân”

Kết luận Hội nghị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đạt được trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân năm 2020.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021, Đại tướng Lương Cường đề nghị bước sang năm 2021, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân tập trung thực hiện tốt việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021.

Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. 

Toàn quân phát huy truyền thống anh hùng, những thuận lợi, vị thế và uy tín của Quân đội, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; giữ vững, phát huy bản chất cách mạng, phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ.

Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và khát vọng sáng tạo, cống hiến của tuổi trẻ Quân đội; tăng cường đoàn kết nội bộ, gắn bó máu thịt với Nhân dân. 

Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, các tổ chức vững mạnh xuất sắc, góp phần tăng cường tiềm lực chính trị tinh thần, “thế trận lòng dân” vững chắc.

Chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo đảm trong bất kỳ tình huống nào Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Nghị quyết của UBTVQH về công tác nhân sự

Nghị quyết của UBTVQH về công tác nhân sự

(PLVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Đọc thêm