Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11

(PLVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) năm 2021 tại Việt Nam.

Việt Nam nhận cờ đăng cai Sea Games 31.

Việt Nam nhận cờ đăng cai Sea Games 31.

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) sẽ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đảm nhiệm, Phó Trưởng Ban bao gồm: Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam (Phó Trưởng Ban Thường trực); ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Phụ giúp cho Trưởng, Phó BCĐ sẽ là 17 thành viên Ban chỉ đạo.

BCĐ tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11. 

Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ bế mạc Sea Games 30 tổ chức ở Philippines.

Ngoài ra, BCĐ cũng sẽ đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; quyết định cụ thể quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 (ngoài thành phố Hà Nội là địa điểm tổ chức chính); quyết định thành lập Ban Tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 ở Trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng Ban.

BCĐ cũng có nhiệm vụ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan, Ban Tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 triển khai tổ chức các đại hội theo đúng quy định của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, Liên đoàn Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á và quy định pháp luật của Việt Nam.

Các thành viên BCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng BCĐ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trưởng BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của BCĐ, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của BCĐ; chủ trì hoàn thiện, phê duyệt Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 trên cơ sở ý kiến của BCĐ.

BCĐ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm