Thanh tra Chính phủ và TANDTC phối hợp chống tham nhũng

(PLO) - Với yêu cầu mới, sự phối hợp giữa TANDTC và Thanh tra Chính phủ cần được đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa về trách nhiệm, tiến độ để giúp hai cơ quan hoàn thành nhiệm vụ theo quy định pháp luật thông qua việc ký Quy chế phối hợp.

Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và TANDTC

Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và TANDTC

Chiều 7/1, Thanh tra Chính phủ và TANDTC ký Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính, phòng chống tham nhũng, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản trao đổi nghiệp vụ, trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu có liên quan và đào tao, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức.

Nhấn mạnh sự cần thiết ký Quy chế, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình cho rằng, từ trước đến nay, ngành TA và thanh tra đã có sự phối hợp chặt chẽ. Thời gian qua, một phần nhờ sự chỉ đạo sát sao của Thanh tra Chính phủ, sự phối hợp, trao đổi nhiệt tình của cơ quan thanh  tra nhà nước các cấp, tỷ lệ các vụ án được TA các cấp đưa ra xét xử có chuyển biến rõ nét, trong đó có nhiều vụ án tham nhũng trọng điểm… Nhưng với yêu cầu mới, sự phối hợp này cần được đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa về trách nhiệm, tiến độ để giúp hai cơ quan hoàn thành nhiệm vụ theo quy định pháp luật thông qua việc ký Quy chế phối hợp.

Vì vậy, lãnh đạo hai ngành hy vọng với Quy chế phối hợp giữa TANDTC và Thanh tra Chính phủ, hai ngành sẽ phối hợp chặt chẽ, sâu rộng hơn để cùng nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh, Quy chế sẽ góp phần tăng cường vai trò của hai ngành trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính, phòng chống tham nhũng, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, góp phần phát triển đất nước.

Tại Lễ ký, đại diện lãnh đạo 2 ngành đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp TA” cho lãnh đạo 2 ngành vì đã có nhiều công lao, thành tích đóng góp cho sự nghiệp thanh tra, sự nghiệp TA.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm