Thứ trưởng Lê Tiến Châu được Thủ tướng kiện toàn Ủy viên Ủy ban ATGTQG

Theo quyết định của Thủ tướng về kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG , Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu kiêm Ủy viên Ủy ban này.

Thứ trưởng Lê Tiến Châu được Thủ tướng kiện toàn Ủy viên Ủy ban ATGTQG

Thủ tướng vừa quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 

Theo đó, Trung tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Nguyễn Minh Hồng.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

 

 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm