Tiến sĩ 46 tuổi được tái bổ nhiệm Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội

Theo Quyết định của Thủ tướng, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải (46 tuổi) tiếp tục được bổ nhiệm Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Tiến sĩ 46 tuổi được tái bổ nhiệm Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội

Xét đề nghị của ĐH Quốc gia Hà Nội và Bộ Nội vụ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, từ ngày 24/7.

Ông Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội lần đầu từ ngày 24/7/2014.

Ông Nguyễn Hoàng Hải sinh năm 1973, nguyên quán Hưng Yên. Ông là Cử nhân Vật lý, Thạc sĩ ngành Khoa học Vật liệu, Tiến sĩ Vật lý, được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2009.  

Cùng chuyên mục
Đọc thêm