Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Thực hiện nghiêm công tác nhân sự ở Đại hội Đảng bộ các cấp

(PLVN) - Ngày 26/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao công tác tổ chức và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị nói riêng và những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy Bắc Giang trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 nói chung.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Tỉnh ủy Bắc Giang cần quan tâm làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và đạt kết quả cao nhất của nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng với đó, Tỉnh ủy Bắc Giang tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, đảm bảo yêu cầu vừa thiết thực, vừa giải quyết được nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, vừa có tầm nhìn dài hạn tạo tiền đề trong phát triển, trong đó kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng. Trong quá trình hoàn thiện Dự thảo Văn kiện báo cáo chính trị cần lắng nghe, chắt lọc ý kiến của các tầng lớp nhân dân; chuẩn bị tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết; nâng cao trách nhiệm của Đảng bộ tỉnh trong việc góp ý vào các văn kiện của Trung ương.

Bắc Giang cần thực hiện nghiêm công tác nhân sự ở Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp tỉnh; đảm bảo đúng quy trình, quy định, công khai, minh bạch, lựa chọn những cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, đồng thời phải đảm bảo về cơ cấu, số lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc và cơ cấu 3 độ tuổi.

Cùng với việc đảm bảo thật tốt môi trường chính trị cho Đại hội, cần phải quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân; những khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên, những tình huống, ý đồ chống phá, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng; đấu tranh chống lại các thế lực thù địch chống phá nền tư tưởng, xuyên tạc thành quả cách mạng đã đạt được.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý Bắc Giang cần làm tốt công tác tuyên truyền về những kết quả, thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của tỉnh cũng như cả nước; những nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, nội dung quan tâm thực hiện trong thời gian tới để người dân thấy được Đại hội Đảng là đại hội lo cho dân, chăm lo cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm