Trường Mầm non tư thục được vay tối đa 200 triệu đồng để phục hồi hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Một trường mầm non tư thục trên địa bàn TP. Hà Tĩnh (Ảnh minh họa)

Một trường mầm non tư thục trên địa bàn TP. Hà Tĩnh (Ảnh minh họa)

Điều kiện để được vay vốn

Theo đó, đối tượng và điều kiện vay vốn gồm: Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục (CSGDMN độc lập dân lập, tư thục); nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục (TMN dân lập, tư thục); trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, theo Quyết định 11/2022/QĐ-TTgđối tượng vay vốn phải đáp ứng các điều kiện vay vốn sau: Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; Phải dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 ít nhất 01 tháng tính đến thời điểm vay vốn;

Có Phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này và được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCS) thẩm định; Tại thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước thời điểm ngày 23/01/2020.

Quyết định 11/2022/QĐ-TTg quy định: NHCS thực hiện cho vay trực tiếp đối với khách hàng vay vốn. Mục đích vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động.

Về mức vốn cho vay, tối đa 80 triệu đồng/ CSGDMN độc lập dân lập, tư thục; Tối đa 200 triệu đồng/ TMN dân lập, tư thục, tiểu học tư thục. Mức cho vay cụ thể đối với mỗi trường hợp do NHCS xác định dựa trên phương án vay vốn theo quy định. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng, lãi suất cho vay 3,3%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn.

Khách hàng vay vốn theo quy định tại Quyết định này không phải thực hiện bảo đảm tiền vay đối với mức vay đến 100 triệu đồng. Khách hàng vay vốn theo quy định tại Quyết định này có mức vay từ trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCS.

Cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Theo Quyết định của Thủ tướng, nguồn vốn cho vay để thực hiện Quyết định này tối đa 1.400 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của NHCS theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP. Việc sử dụng nguồn vốn thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15, Nghị quyết số 11/NQ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan. Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay không vượt quá thời điểm ngày 31/12/2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn cho vay quy định, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Về hồ sơ, trình tự và thủ tục cho vay vốn đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập, Quyết định 11/2022/QĐ-TTg quy định:

Hồ sơ đề nghị vay vốn gồm: Phương án vay vốn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; Bản sao các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động như: Quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với TMN dân lập, tư thục, trường tiểu học tư thục; Giấy tờ, tài liệu chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của khách hàng; Giấy ủy quyền (nếu có).

Khách hàng vay vốn gửi hồ sơ đến NHCS nơi cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập đăng ký thành lập. Trong thời hạn 05 ngày làm việc đối với mức cho vay không phải bảo đảm tiền vay và trong thời hạn 10 ngày đối với mức cho vay phải bảo đảm tiền vay kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng, NHCS phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến khách hàng vay vốn.

Quyết định của Thủ tướng yêu cầu, khách hàng vay vốn có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định và trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn cho NHCS. NHCS hướng dẫn hồ sơ vay vốn, quy trình và thủ tục cho vay đối với các đối tượng vay vốn theo quy định, đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện, công khai, minh bạch. Thực hiện cho vay các chính sách tín dụng đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích theo quy định.

Căn cứ tình hình triển khai thực tế, trước khi hết nguồn vốn cho vay tối đa quy định tại khoản 1 Điều 11 Quyết định này 01 tháng, Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử và trụ sở của NHCS về thời điểm dự kiến kết thúc giải ngân nguồn vốn, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ GD&ĐT về thời điểm dự kiến kết thúc giải ngân nguồn vốn. Phối hợp với các bộ, ngành, báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cho vay theo quy định tại Quyết định này.

Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện việc xác nhận điều kiện vay vốn quy định. Đồng thời nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách quy định tại Quyết định này để trục lợi, vi phạm pháp luật. Nếu xảy ra tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà phải bồi thường, bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm