Từ 10/6/2022: Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học không còn là tiêu chuẩn bắt buộc về trình độ của bác sỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 26/4/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, liên quan đến tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của bác sĩ từng hạng, Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

Đáng chú ý, đối với bác sĩ cao cấp (hạng I), về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng trước đây yêu cầu phải có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Đồng thời còn phải có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, tại Thông tư 03/2022/TT-BYT mới sửa đổi chỉ yêu cầu:Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành y học dự phòng); bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ ngành Răng - Hàm - Mặt; Phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).

Tương tự, đối với bác sĩ chính (hạng II), tại Thông tư mới sửa đổi cũng không yêu cầu phải có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) trở lên và trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; mà chỉ yêu cầu: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên nhóm ngành Y học (trừ ngành y học dự phòng); bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên ngành Răng - Hàm - Mặt; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).

Đối với bác sĩ (hạng III) cũng không còn đặt điều kiện bắt buộc phải có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên và trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Tại Thông tư 03/2022/TT-BYT chỉ yêu cầu phải: Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); bác sĩ ngành Răng - Hàm - Mặt; Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).

Đáng chú ý, mặc dù bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học như là một tiêu chuẩn bắt buộc về “trình độ đào tạo, bồi dưỡng” nhưng Thông tư 03/2022/TT-BYT đã bổ sung điều kiện này vào mục “tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ”. Theo đó, bác sĩ từng hạng yêu cầu phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thông tư 03/2022/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 10/6/2022.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm