Đề xuất tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về bình chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với 2 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy có bánh xe.
Tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh (Ảnh: Gia Hải).
Tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh (Ảnh: Gia Hải).

Theo dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo thì bình chữa cháy là thiết bị dùng để chứa chất chữa cháy có thể phun và hướng chất chữa cháy vào đám cháy bằng tác động của áp suất bên trong. Việc phun chất chữa cháy có thể được thực hiện bằng giải phóng khí đẩy nén trực tiếp cùng chất chữa cháy trong bình; giải phóng khí nén suất cao trong một chai chứa khí đẩy riêng trong bình chữa cháy.

Bình chữa cháy xách tay được thiết kế để mang và vận hành bằng tay và khi làm việc có khối lượng không lớn hơn 20 kg.

Các bình chữa cháy phải được phân loại theo loại chất chữa cháy chứa trong bình. Hiện nay có các loại bình chữa cháy chủ yếu sau: Bình chữa cháy dùng chất chữa cháy gốc nước; bình chữa cháy dùng bột chữa cháy (Bình bột chữa cháy); bình chữa cháy dùng cac bon đioxit (Bình CO2 chữa cháy); bình chữa cháy dùng chất chữa cháy.

Các loại bình chữa cháy này có thể được phân loại nhỏ thêm nữa, ví dụ các bình chữa cháy dùng chất chữa cháy gốc nước có thể chứa nước tinh khiết hoặc nước có các chất phụ gia như các chất làm ướt, các chất làm tăng độ nhớt, chất ức chế cháy, các chất tạo bọt, hóa chất làm ẩm…Các bình chữa cháy dùng chất chữa cháy gốc nước, bao gồm cả chất tạo bọt, có chứa các loại chất làm dịu có điểm đông đặc khác nhau ngoại trừ các yêu cầu về thiết kế và cấu tạo phải được xem là các mẫu (model) riêng và khác biệt cho thử nghiệm đánh giá công suất chữa cháy nhiệt độ làm việc tính dẫn điện…Tất cả các yêu cầu khác liên quan đến thiết kế và cấu tạo các bình chữa cháy dùng chất chữa cháy gốc nước đều áp dụng được cho tất cả các mẫu bình chữa cháy khác bất kể là chất chữa cháy nào.

Bên cạnh đó, tại dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy có bánh xe - Tính năng và cấu tạo quy định các yêu cầu chính để bảo đảm an toàn, độ tin cậy và tính năng của bình chữa cháy có bánh xe. Các bình chữa cháy có bánh xe được phân loại theo chất chữa cháy chứa trong bình. Hiện nay có các loại bình chữa cháy có bánh xe sau: Bình chữa cháy có bánh xe dùng chất chữa cháy gốc nước; bình chữa cháy có bánh xe dùng bột chữa cháy; bình chữa cháy có bánh xe dùng các bon dioxit; bình chữa cháy có bánh xe dùng chất chữa cháy sạch.

Việc sản xuất và sử dụng các chất chữa cháy sạch theo các quy định của pháp luật.

Bình chữa cháy có bánh xe dùng chất chữa cháy gốc nước có thể chứa nước thông thường hoặc nước có các chất phụ gia như các chất thấm ướt, các chất làm tăng độ nhớt, chất kìm hãm ngọn lửa hoặc các chất tạo bọt…Hiện tại không có Tiêu chuẩn Quốc tế nào bao gồm các chất phụ gia được thêm vào nước để tạo ra chống đông, làm ướt hoặc các đặc tính đặc biệt khác.

Đọc thêm