Tư pháp khu vực phía Nam: Tập trung tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Chiều 21/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã chủ trì Hội nghị Giao ban các Sở Tư pháp khu vực phía Nam 03 tháng đầu năm 2022. Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Nguyễn Thanh Bình đồng chủ trì Hội nghị.

Tư pháp khu vực phía Nam: Tập trung tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế

Báo cáo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, trong 03 tháng đầu năm 2022, các Sở Tư pháp đã khẩn trương tham mưu ban hành đầy đủ, chương trình, kế hoạch, văn bản triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022. Trong đó tập trung tham mưu vào việc xây dựng và hoàn thiện thể chế để thúc đẩy, khai thác các nguồn lực, nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch, đồng thời chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ phát sinh.

Tư pháp khu vực phía Nam: Tập trung tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến.

Cụ thể, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong xử lý công việc, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được duy trì tốt tại các địa phương trong khu vực. Quản lý nhà nước về hộ tịch, lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp tại các địa phương tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng thực thi. Công tác kiện toàn tổ chức, xây dựng bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp được các địa phương quan tâm đầu tư và xác định là yếu tố có tính quyết định đến việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp trong khu vực phía Nam vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Như: chưa chủ động và thiếu kịp thời trong việc tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết; hoạt động PBGDPL chưa có nhiều hình thức mới, tạo được bước đột phá. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa được xây dựng hoàn thiện, cập nhật đầy đủ; hoạt động đấu giá đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất diễn ra nóng, nhiều vấn đề phức tạp…

Tư pháp khu vực phía Nam: Tập trung tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế ảnh 2

Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Nguyễn Thanh Bình báo cáo tại Hội nghị.

Qua đó, Cục trưởng Nguyễn Thanh Bình đề nghị trong thời gian tới, các Sở Tư pháp tiếp tục bám sát vào các chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của ngành và địa phương; tăng cường kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chủ động hơn nữa trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tư pháp. Nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác phối hợp với các bộ, ngành có liên quan; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ, thảo luận về kết quả công tác quý I/2022; trao đổi, thông tin cách làm hay, mô hình hiệu quả; nêu ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư pháp.

Tư pháp khu vực phía Nam: Tập trung tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế ảnh 3

Thông tin tại Hội nghị, Thứ trưởng Mai Lương Khôi cho biết, trong quý I/2022, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Bộ Tư pháp đã điều chỉnh kế hoạch, chương trình công tác cũng như tổ chức nhiều đoàn công tác về địa phương để làm việc và nắm bắt tình hình, lắng nghe, gỡ vướng cho Sở Tư pháp các địa phương. Vì vậy, Thứ trưởng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các Sở Tư pháp khu vực phía Nam đã vượt qua khó khăn của dịch bệnh Covid-19, chuyển đổi trạng thái, thích ứng linh hoạt, triển khai toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp, khẳng định được vị trí, vai trò của cơ quan tư pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của cấp uỷ và chính quyền địa phương.

Qua đó, Thứ trưởng đề nghị các Sở Tư pháp tập trung nỗ lực, tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh xã hội hoá, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, nhất là hoạt động đấu giá hiện nay đang còn nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc lớn; tập trung rà soát, đẩy mạnh hệ thống cơ sở dữ liệu, đảm bảo kết nối với hệ thống chung của quốc gia.

Tư pháp khu vực phía Nam: Tập trung tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế ảnh 4

Thứ trưởng Mai Lương Khôi phát biểu kết luận Hội nghị.

Đối với các đơn vị thuộc Bộ, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp những mô hình hay, sáng kiến của địa phương để nhân rộng, chia sẻ với các địa phương khác; phối hợp với Cục Công tác phía Nam tổng hợp lại những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của tư pháp địa phương để nhanh chóng trao đổi, giải đáp, gỡ vướng cho địa phương.

Trong quý II/2022, Thứ trưởng hy vọng các đơn vị tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong khu vực, các đơn vị thuộc Bộ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng cho nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp.

Cùng chuyên mục
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

(PLVN) -  Chiều 24/6, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Quyết định 06/QĐ-TTg) dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

Đọc thêm