Tướng Lê Văn Cương: Hai điểm nhấn quan trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi gắm

(PLVN) - Trả lời phỏng vấn PLVN, Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Công an - tỏ ra rất tâm đắc với bài viết có nhan đề: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, ông cho rằng có 2 vấn đề là điểm nhấn, là gửi gắm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với các cán bộ, đảng viên.

Thiếu tướng Lê Văn Cương. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Thiếu tướng Lê Văn Cương. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Đường “ray” thứ nhất không được trượt

Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập đến những vấn đề cần phải tập trung giải quyết để tiến tới Đại hội XIII thành công.

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đề cập đến tất cả các vấn đề quan trọng, mang tính “đinh” như xác định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; đảm bảo an ninh quốc phòng là vấn đề trọng yếu, thường xuyên đồng thời đặt ra hàng loạt các mục tiêu cho nhiệm kỳ tới…”, Tướng Cương nói.

Theo ông Cương, qua nghiên cứu bài viết, ông thấy có 2 vấn đề ông cho là điểm nhấn, là gửi gắm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với lãnh đạo Đảng các cấp, từ cấp xã phường đến quận huyện, đến các tỉnh, thành phố…

Vấn đề đầu tiên, theo ông Cương, là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn đi nhấn lại nhiều lần, đó là phải kiên định; phải nắm vững nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý tưởng và thực tiễn; kiên định và đổi mới; kế thừa và phát triển. 

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vấn đề phải kiên định về việc vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là “đường ray” thứ nhất, không trượt đi đâu được cả mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc nhở các đảng viên và cán bộ. Hai là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và thứ ba là kiên định thực hiện đường lối đổi mới của Đảng với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông nói. 

Tướng Cương cho rằng đây có lẽ là vấn đề quan trọng đầu tiên bởi Đại hội XIII của Đảng diễn ra bối cảnh trong nước và quốc tế có quá nhiều vấn đề mới. Dù Việt Nam ta đã vượt qua một chặng đường để đến năm 2019, có thể nói Việt Nam chưa bao giờ có được thế và lực lớn như vậy; chưa bao giờ có được vị thế, vai trò và uy tín quốc tế lớn như đến 2019.

Đó là tâm thế của năm 2019. Tuy nhiên, đến năm 2020, đại dịch Covid-19 đã bộc lộ ra là thế giới có quá nhiều vấn đề. Trước hết, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy. Việc này tác động trực tiếp đến nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

“Điều đó đặt ra những vấn đề mới về kinh tế, đòi hỏi phải tìm một giải pháp mới trước tình huống này. Khi liên kết kinh tế thay đổi thì mối quan hệ chính trị, an ninh các nước cũng phải thay đổi theo. Nghĩa là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tiên lượng được nhiệm kỳ sắp tới đây, do hậu quả của dịch bệnh Covid-19, do đứt gãy của hệ thống quản trị toàn cầu nên trước mắt, nước Việt Nam bên cạnh thuận lợi, tâm thế mới, vai trò vị thế uy tín mới, các đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, phải thấy được những thách thức mới, bao gồm cả những thách thức về kinh tế, về chính trị, về an ninh quốc phòng, cả về đối nội và đối ngoại”, ông Cương cho hay.

Theo Tướng Lê Văn Cương, thông thường, trước những thách thức như vậy, có nhiều những cách suy nghĩ và tìm lối thoát khác nhau. “Chắc chắn là phải sáng tạo, không thể đi theo con đường cũ, nếu không sáng tạo thì rơi vào trì trệ của quan liêu, bảo thủ”, ông nói.

Ông Cương cho rằng, trong bối cảnh mới này, điều Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc đi nhắc lại là phải kiên định, kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định thực hiện đường lối đổi mới của đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

“Tôi nghĩ đó là điểm nhấn đầu tiên của bài viết. Trước bối cảnh mới trong nước và quốc tế, bên cạnh thuận lợi có quá nhiều khó khăn, quá nhiều bất trắc và có quá nhiều các vấn đề chưa thể xác định được, tức là còn khó khăn tìm lối đi. Trong tìm lối đi của Đại hội XIII này, chắc chắn phải kiên định đứng vững trên lập trường này chứ không thể mơ hồ được; nếu không sáng tạo thì sẽ rơi vào bảo thủ, trì trệ; nếu sáng tạo mà không kiên định thì chắc chắn sẽ dẫn đến cải lương và xét lại.

Đó là bài học của Đảng Cộng sản Liên Xô. Do vậy, phải tìm tòi đổi mới. Việc này diễn ra trong bối cảnh mới như vậy có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải kiên định trong tìm tòi cái mới để đưa đất nước phát triển”, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Công an nói.

Thông điệp quan trọng thứ hai

Thông điệp quan trọng thứ hai trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, theo ông Cương, có lẽ nằm ở việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc đi nhắc lại rất nhiều nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân ủng hộ.

Tướng Lê Văn Cương cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước diễn ra trong không khí cả nước, toàn Đảng, toàn dân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

“Chính Cách mạng Tháng Tám có lẽ đã truyền cảm hứng trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Trong cuộc cách mạng đó, với chưa đến 5.000 đảng viên nhưng Đảng ta đã lãnh đạo 25.000.000 người đứng dậy lật đổ chế độ thực dân. Đó thực chất là khi người dân đã được giác ngộ. Và muốn giác ngộ người dân thì đảng viên và Đảng phải là những người trung thành tuyệt đối, có tâm sáng, tay sạch nhất.

5.000 đảng viên của năm 1945 là những người trong sáng tuyệt vời, có trí tuệ dưới sự dẫn dắt của  Hồ Chí Minh. Trong điều kiện có 5.000 đảng viên nhưng có trí tuệ và tâm sáng một lòng một dạ vì lợi ích dân tộc như vậy thì mới huy động được 25 triệu người vùng lên, tạo ra vật đổi sao dời, lật đổ chế độ thực dân hơn 80 năm”, ông Cương nhận định.

Từ nhận định trên, ông Cương cho rằng, thông điệp thứ hai mà có lẽ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước muốn nhắc nhở cán bộ, đảng viên là mọi chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước ở trung ương và địa phương phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của người dân; Đảng phải chăm lo đời sống của nhân dân, phải gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, lấy sự hài lòng và tín nhiệm của người dân để làm tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức và cá nhân đảng viên. 

“Tôi nghĩ rằng, có lẽ không khí của cách mạng sục sôi dịp 75 năm Cách mạng Tháng Tám đã truyền cảm hứng vào bài viết này. Đây cũng là xuất phát từ thực tiễn Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong mấy năm qua, trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã có hơn 100 cán bộ cao cấp đã bị vào tù hoặc xử lý kỷ luật. Đều này nhắc nhở rằng, hơn lúc nào hết, Đảng phải gắn bó máu thịt với nhân dân, tất cả vì nhân dân.

Đó là 2 thông điệp quan trọng nhất mà tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng muốn chuyển tải đến gần 5 triệu đảng viên, đặc biệt là các cán bộ chủ chốt. Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương đã nêu rõ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh… phải làm gương. Đây là chính là lúc phát huy”, Tướng Lê Văn Cương nhấn mạnh. 

“Điều kiện thế giới hiện nay đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam để làm tròn sứ mệnh và nhiệm vụ lịch sử đặt ra trong bối cảnh bước ngoặt này phải sáng tạo, sáng tạo và sáng tạo. Tuy nhiên, sáng tạo phải trên nguyên tắc kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối của Đảng.

Những kiên định này như đường ray, sáng tạo của mọi cán bộ đảng viên như đầu máy, nếu sáng tạo mà vượt ra khỏi đường ray thì chắc chắn tàu sụp đổ. Điều này thể hiện rõ qua bài học của Liên Xô. Theo tôi, đó là thông điệp thứ nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. 

Thông điệp thứ hai là truyền cảm hứng từ Cách mạng Tháng Tám: Tại sao có 5.000 đảng viên mà lại huy động được 25 triệu người lật đổ chế độ thực dân hơn 80 năm? Tất cả là do tính gương mẫu của cán bộ đảng viên, lòng trung thành và nhiệt huyết, đặt lợi ích của người dân lên trên hết.

Phải đặt lợi ích toàn bộ nhân dân lên trên hết, đặt nguyện vọng, quyền và lợi ích của nhân dân lên trên;  Đảng phải chăm lo cho đời sống của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. Trước khó khăn mà chúng ta làm được 2 cái này thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có nêu nhiều vấn đề nhưng tôi ý thức được có 2 vấn đề quan trọng, cũng là 2 vấn đề mang tính thời sự cấp bách đối với Đảng ta hiện nay”, Tướng Lê Văn Cương.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm