Tuyên Quang thực hiện 4 giải pháp trọng tâm bảo vệ môi trường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2025, 100% chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn; 96% chất thải rắn thông thường được xử lý đạt tiêu chuẩn.
Các đại biểu tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường (Ảnh: Lê Hanh)
Các đại biểu tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường (Ảnh: Lê Hanh)

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17 đã đề ra, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn; 96% chất thải rắn thông thường được xử lý đạt tiêu chuẩn.

Tỉnh cũng xác định công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của từng gia đình, mỗi người dân và của cả hệ thống chính trị.

Để chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao hơn nữa chất lượng môi trường sống, Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra 4 giải pháp trọng tâm bao gồm:

Thứ nhất, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Thứ hai, đa dạng các hình thức tuyên truyền về tác hại và nguy cơ của rác thải nhựa, sản phẩm nhựa dùng một lần đối với môi trường và sức khoẻ con người. Xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, về thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn ở tất cả các khu dân cư trong tỉnh. Định kỳ tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào vệ sinh môi trường trên các tuyến phố, đường làng ngõ xóm. Khu dân cư được thu gom xử lý rác thải, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương và hệ thống thoát nước. Tỉnh tổ chức trồng cây xanh trên địa bàn, xây dựng các tuyến đường hoa, các tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thứ ba, tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” từ các khu dân cư trong toàn tỉnh. Đề nghị mỗi người dân tiếp tục hưởng ứng, thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần khi đi mua sắm và trong sinh hoạt hàng ngày. Đề nghị người dân sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Tòan tỉnh thực hiện phân loại, thu gom rác thải đúng quy định; tích cực tham gia các hoạt động ở cộng đồng dân cư góp phần quan trọng hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Thứ tư là đề nghị các cấp ủy Đảng, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào; nâng cao trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú. Chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội cần phối hợp hướng dẫn quy trình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.

Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”. Đồng thời, phát động phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Sở đã trao 20 thùng rác di động, 60 cây cau trồng trên tuyến đường hoa, trao tặng làn đi chợ… để góp phần bảo vệ môi trường.

Các đoàn thể tỉnh Tuyên Quang ra quân dọn rác hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (Ảnh: Lê Hanh)

Các đoàn thể tỉnh Tuyên Quang ra quân dọn rác hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (Ảnh: Lê Hanh)

Ngoài ra, Sở chủ động hướng dẫn người dân thu gom, phân loại rác thải nhựa, phát 2.000 túi thân thiện với môi trường và 2.000 tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường tới tay người dân.

Ngày 8/9/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 254/KH-STNMT về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định về bảo vệ môi trường với chủ đề “Cải cách thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường - Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.

Ngày 24/9/2023, tỉnh Tuyên Quang cũng đồng loạt ra quân tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

Đặc biệt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo với bảo vệ môi trường” mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần vào kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.

Nhờ mô hình được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm đều qua các năm, năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo đầu năm ở mức 23,4% đến cuối năm giảm xuống còn 18,9% (giảm 4,5%, vượt kế hoạch đề ra), năm 2023 tỉnh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 18,9% xuống còn 15,4%.

Với những nỗ lực và giải pháp cụ thể, tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu giảm nghèo bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Đọc thêm