Tỷ lệ các xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn rất thấp

(PLVN) - Thực trạng trên được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia chỉ ra tại phiên họp đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch thực hiện từ nay tới cuối năm, diễn ra ngày 25/7.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, tỷ lệ các xã, thôn, bản thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn rất thấp, mới có 44/292 xã. Nhiều khả năng các xã này không đạt mục tiêu đề ra cho năm 2019-2020, cũng như chưa thể xóa hộ nghèo là người có công trong năm 2019. Phó Thủ tướng cũng phê phán vấn đề giải ngân chậm trong 2 chương trình mục tiêu quốc gia đã gây cản trở tới ý nghĩa an sinh xã hội của chương trình tới người dân, nhất là ở các vùng khó khăn; đồng thời đề nghị các bộ, ngành và địa phương quyết liệt giải quyết những tồn tại này.

Để triển khai các nhiệm vụ, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung làm tốt Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Nam Định, gắn với tổng kết nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tập thể, sắp xếp công ty nông lâm nghiệp, đề xuất tới Chính phủ, Trung ương các phương hướng triển khai trong giai đoạn tới.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhanh chóng sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và đánh giá thực hiện chuẩn nghèo đa chiều, làm cơ sở thực hiện trong 5 năm tới, đặc biệt là làm rõ chuẩn nghèo đối với trẻ em; sớm trình Ban Chỉ đạo kế hoạch tổ chức Ngày Quốc tế chống đói nghèo, Ngày Vì người nghèo Việt Nam năm 2019, cũng như các chương trình an sinh xã hội khác. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công liên quan tới 2 chương trình này.

Các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương sớm tổng hợp thông tin để báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo nhu cầu, kế hoạch, kinh phí triển khai 2 Chương trình mục tiêu quốc gia trong kế hoạch tài chính, ngân sách và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; khen thưởng cho các tỉnh có kết quả cao trong giai đoạn 2011-2015.

Cùng chuyên mục
Chủ động xét nghiệm tầm soát: Bài học từ kinh nghiệm chống dịch thành công của Bà Rịa – Vũng Tàu

Chủ động xét nghiệm tầm soát: Bài học từ kinh nghiệm chống dịch thành công của Bà Rịa – Vũng Tàu

(PLVN) - Những cách làm hay, bài học kinh nghiệm quý như ở Bà Rịa – Vũng Tàu cần được chia sẻ và lan toả để nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 sớm gặt hái được thành quả rộng khắp, góp phần hiện thực hoá mục tiêu kép vừa đảm bảo sức khoẻ, tính mạng của nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Đọc thêm