Ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu ở Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Triển khai chương trình chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, trong đó có chương trình xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu (LVHKM), Sở KH&CN Vĩnh Phúc thực hiện 4 dự án điểm tại các thôn/tổ dân phố nhằm tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ xây dựng LVHKM, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Vĩnh Phúc tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân
Vĩnh Phúc tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân

Thực hiện đề án xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc đã trình UBND tỉnh phê duyệt 4 dự án, đến nay đã có 3 dự án được triển khai. Các dự án được lựa chọn đều nằm trong các đề tài nghiên cứu cấp tỉnh, có ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tính khả thi cao.

Trong đó, mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trồng sen quy mô 7ha được triển khai tại Làng văn hóa thôn Đông, xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường. UBND xã Phú Đa đã phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Tường thực hiện dự án. Trong đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, lấy ý kiến của người dân trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, được Nhân dân thống nhất, đồng tình hưởng ứng, tham gia. Đến nay, xã đã triển khai trồng sen trên diện tích hơn 2ha mặt nước hồ đền Đá.

Từ hiệu quả bước đầu, UBND xã Phú Đa phấn đấu sẽ xây dựng và mở rộng mô hình trồng sen, từng bước thương mại hóa các sản phẩm từ hoa sen gắn với du lịch tâm linh đền Đá. Đồng thời, tiếp nhận và làm chủ quy trình trồng, chăm sóc sen từ Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng; hoàn thiện và chuyển giao 3 quy trình kỹ thuật sản xuất hoa sen sấy khô, trà ướp hoa sen, trà sen túi lọc cho người dân; hình thành mô hình chế biến khoảng 10.000 hộp trà sen túi lọc, 30.000 bông hoa sen, 2.000 bông sen ướp trà; xây dựng 2 sản phẩm về sen đạt tiêu chuẩn OCOP.

Mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trồng sen tại Làng văn hóa thôn Đông, xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường

Mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trồng sen tại Làng văn hóa thôn Đông, xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường

Cùng với Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng, UBND xã Phú Đa thống nhất đưa ra những giải pháp, định hướng tiếp tục triển khai, nhân rộng quy mô trồng sen trên toàn xã, để cây sen không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn tạo cảnh quan môi trường đẹp, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng LVHKM.

Dự án “Mô hình cây ăn quả trám đen nâng cao hiệu quả kinh tế cho vùng đất đồi trọc khô cằn” tại thôn Vân Nam, xã Vân Trục và thôn Quảng Cư, xã Quang Sơn do Phòng NN&PTNT huyện Lập Thạch chủ trì thực hiện. Đến nay, các đơn vị liên quan đã giải phóng xong 10 ha mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.

Khi dự án hoàn thành góp phần phát triển bền vững nguồn gen trám đen đặc sản, xây dựng sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch; chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tạo ra giá trị tăng cao, nâng cao thu nhập cho nhân dân vùng bán sơn địa của tỉnh.

Dự án “Mô hình sản xuất rau theo hướng hữu cơ tại HTX sản xuất và thương mại Định Trung" được triển khai thực hiện; quy mô 1 - 3 ha.

Mô hình nông nghiệp sản xuất theo hướng hữu cơ sau khi xây dựng thành công sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân LVHKM; xây dựng mã số, mã vạch, bảo hộ nhãn hiệu rau sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ gắn liền với LVHKM; phát triển và nhân rộng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, an toàn cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Để các dự án được triển khai đi vào cuộc sống, phục vụ hiệu quả chương trình xây dựng LVHKM, Sở KH&CN thường xuyên nắm tình hình, tổ chức họp để đánh giá tiến độ và mức độ tác động, đồng thời đề nghị Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng thường xuyên giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương.

Trong năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đồng hành với người dân khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển tối ưu các sản phẩm nông nghiệp, du lịch... Qua đó, tận dụng hiệu quả những tiến bộ khoa học mới trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức, mở rộng các mô hình nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để áp dụng phù hợp với điều kiện ở từng vùng trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm