Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì cuộc họp.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì cuộc họp.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên

Chiều 4/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng điều hành hoạt động Bộ Công an đã chủ trì họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến vào một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong tháng 6 và Quý III năm 2024.

Đồng thời Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương xem xét, bỏ phiếu đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm theo quy định.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và kế hoạch đề ra.

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo thẩm quyền, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị kỷ luật 2 đảng viên

Ngày 6/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận khóa XIV đã tổ chức kỳ họp lần thứ 37.

Tại các kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của 02 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định hình thức kỷ luật của 2 đảng viên này.

Đọc thêm