Vận động, đoàn kết rộng rãi người Việt Nam ở nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác vận động, đoàn kết rộng rãi người Việt Nam ở nước ngoài.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2021 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị.

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, 5 năm qua, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Những kết quả đạt được đã tác động tích cực tới cộng đồng khoảng 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% ở các nước phát triển, cộng đồng ngày càng có vai trò, vị thế và uy tín trong xã hội sở tại, đã và đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp cho quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước…

Ghi nhận kết quả phối hợp giữa hai bên trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài lưu ý, hai bên cùng tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức sâu sắc cho cán bộ, đảng viên ngành Ngoại giao và hệ thống dân vận cả nước về thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong bối cảnh mới.

Mỗi cán bộ, đảng viên tham gia làm công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài cần quán triệt tư tưởng đồng bào Việt Nam ở nước ngoài là “bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam” trong xây dựng và triển khai các chính sách liên quan.

Việc tham mưu ban hành chính sách, cơ chế, biện pháp trong thời gian tới cần được triển khai đồng bộ, phù hợp và phát huy tinh thần tự nguyện của đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Ban Dân vận Trung ương chủ động, phối hợp với một số ban, bộ, ngành và các cơ quan báo chí làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nắm vững và hiểu sâu sắc về tình hình đất nước; đồng thời đấu tranh chống các âm mưu và luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chia rẽ, lôi kéo người Việt Nam ở nước ngoài của các thế lực thù địch…

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký Chương trình phối hợp về công tác đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026.

Theo đó, hai bên phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trọng tâm là Nghị quyết 36-NQ/TW; Chỉ thị 45-CT/TW; Kết luận 14-KL/TW; Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, hai bên phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận nói chung và công tác đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.

Hai bên cũng tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam... trong công tác vận động, đoàn kết rộng rãi người Việt Nam ở nước ngoài.

Lãnh đạo hai cơ quan đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao tặng một số cán bộ lãnh đạo Ban, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và lãnh đạo cấp vụ vì đã có nhiều đóng góp trong thực hiện công tác đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm