Vị trí việc làm được phân loại theo khối lượng và tính chất công việc

(PLO) -Đây là một trong những nội dung mới đang được Bộ Nội vụ đề xuất tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2013/NĐ- CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Theo Bộ Nội vụ, sau hơn 5 năm thực hiện, bên cạnh việc góp phần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng công chức theo đúng vị trí việc làm... Nghị định số 36 cũng bộc lộ những bất cập và hạn chế cần khắc phục. Đó là Nghị định chưa quy định hình thức xử lý đối với người đứng đầu Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi thực hiện không đúng quy định về vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch. 

Do vậy, dự thảo bổ sung quy định về vị trí việc làm được phân loại theo khối lượng công việc và tính chất, nội dung công việc. Cụ thể, phân loại theo khối lượng công việc: vị trí việc làm do một người đảm nhận; vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận; vị trí việc làm kiêm nhiệm. Phân loại theo tính chất, nội dung công việc: vị trí việc làm lãnh đạo, quan lý; vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề nghị sửa đổi quy định về thẩm quyền và quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm.Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định vị trí việc làm, việc tổ chức xây dựng và quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện do các Bộ, ngành, địa phương thực hiện./.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm