Vĩnh Phúc: Triển khai công tác Tư pháp - THADS năm 2018

(PLO) - Ngày 8/1/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị triển khai công tác Tư pháp – THADS  năm 2018.

Đến dự có đồng chí Mai Lương Khôi, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS ; Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Vũ Chí Giang, TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Văn Tiến, TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Phùng Thị Kim Nga, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Trần Quang Thịnh - Cục trưởng Cục THA Dân sự, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành.

Vĩnh Phúc: Triển khai công tác Tư pháp - THADS  năm 2018 ảnh 1
Đồng chí Mai Lương Khôi, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục THADS trao Cờ thi đua của Bộ Tư pháp cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Trên cơ sở bám sát Nghị quyết của Chính phủ và của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình hành động của UBND tỉnh và Chương trình công tác tư pháp năm 2017 của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp đã tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện các Chiến lược, đề án, chương trình công tác tư pháp bằng các Kế hoạch cụ thể, từ đó vai trò của ngành Tư pháp trong xây dựng pháp luật, hoạch định các chính sách ở địa phương được đề cao; góp phần tăng cường quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Nhìn chung, các mặt công tác của ngành đều hoàn thành, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Về công tác THADS , năm 2017 các cơ quan THADS  đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Toàn ngành đã có nhiều biện pháp đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở; chú trọng tổng kết thực tiễn; tăng cường kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ. Kết quả toàn tỉnh đã đạt và vượt 9/10 chỉ tiêu được Bộ Tư pháp và Tổng Cục THADS  giao trong năm 2017. Đặc biệt là đã vượt 3/4 chỉ tiêu cơ bản như: đạt 88,7% về việc và 47,4% về tiền, vượt  16,7% về việc, 17,4% về tiền, vượt -6% chỉ tiêu tiền chuyển kỳ sau  so với  chỉ  tiêu Tổng Cục  giao. Các mặt công tác khác có nhiều chuyển biến.

Tại Hội nghị, đại diện các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tham luận, trong đó nhấn mạnh những khó khăn trong công tác tư pháp- THADS  tại cơ sở, nhất là những lĩnh vực liên quan đến người dân. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Lương Khôi, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS  ghi nhận kết quả đã đạt được của Sở Tư pháp và Cục THADS  trong năm 2017, đồng thời mong muốn trong thời gian tới hai ngành tiếp tục phát huy nội lực, trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai các mặt của công tác tư pháp về lĩnh vực công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật ... đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và không để xảy ra sai sót; Chủ động hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho công tác tư pháp cấp huyện, cấp xã đặc biệt là liên quan đến công tác hộ tịch, công chứng, chứng thực; Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS. Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về việc, tiền, đảm bảo phân loại án, thống kê kết quả thi hành án một cách chính xác, thực chất; Tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra.

Đánh giá năm 2017, theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc đạt và vượt 17/21 chỉ tiêu, tình hình kinh tế Vĩnh phúc tiếp tục phát triển ổn định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang ghi nhận những thành tựu đã đạt được của tỉnh, trong đó nhấn mạnh có sự đóng góp quan trọng của Ngành Tư pháp và các cơ quan THADS . Đồng thời, đồng chí yêu cầu hai ngành nâng cao hiệu lực hiệu quả về quản lý nhà nước trong công tác tư pháp và THADS. 

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích cao trong năm 2017.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm