VKSND tỉnh Nghệ An: Quán triệt quy tắc ứng xử trong ngành

(PLVN) -VKSND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị quán triệt “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân”.  

VKSND tỉnh Nghệ An: Quán triệt quy tắc ứng xử trong ngành

Tại hội nghị, đồng chí Tôn Thiện Phương, Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt toàn văn nội dung Quyết định số 08/QĐ-VKSTC ngày 16/01/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân. Trong đó nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm như: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân và các văn bản khác có liên quan. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; ứng xử trong nội bộ cơ quan, đơn vị; ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác; ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; ứng xử trong gia đình; ứng xử nơi công cộng...

Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát hai cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung trên, đưa tiêu chí thực hiện Quy tắc ứng xử vào hoạt động đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm, đồng thời niêm yết công khai Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân để nhân dân giám sát. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm