Xã Xín Mần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho mọi người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được cấp ủy, chính quyền xã Xín Mần (huyện Xín Mần) tích cực triển khai với nhiều hình thức. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Xã Xín Mần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho mọi người dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số

Xín Mần là một trong 4 xã biên giới của huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Toàn xã có tổng diện tích tự nhiên 2.307,8 ha, có 5 thôn, 325 hộ dân với hơn 1.600 nhân khẩu thuộc các dân tộc Mông, Nùng, La Chí và Mường….Đời sống nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn.

Xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Một trong những hoạt động trọng điểm là tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền vận động và tư vấn pháp luật nằm nâng cao năng lực và kỹ năng vận động, tư vấn và truyền thông, đặc biệt trong vấn đề trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Một buổi tuyên truyền về chính sách và phổ biến pháp luật tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
Một buổi tuyên truyền về chính sách và phổ biến pháp luật tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Hàng năm, xã đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới các thôn về các chủ trương, chính sách mà Trung ương, tỉnh, huyện và xã đang chuẩn bị triển khai, trong đó tập trung vào các luật liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân, như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, tố cáo… Các chỉ thị, hướng dẫn nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, Qua đó, góp phần từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Từ đầu năm 2023 đến nay, UBND xã đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về các chính sách mới được ban hành, cung cấp nhiều bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật đến người dân. Đồng thời phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của huyện Xín Mần và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại các buổi sinh hoạt, họp bản.

Tiếp tục phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, an toàn trật tự xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Xín Mần luôn được chú trọng.

Công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Xín Mần luôn được chú trọng.

Cùng với đó, xã đã thành lập các tổ hòa giải với các hòa giải viên am hiểu kiến thức pháp luật, tâm huyết, nhiệt tình trong công tác hòa giải, đã hòa giải thành được rất nhiều vụ việc. Thông qua đó, tỷ lệ hòa giải thành trong số các vụ việc phát sinh trên địa bàn xã trong những năm gần đây tăng cao, góp phần ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn từ cơ sở, giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong khu dân cư, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Xã cũng đã phát hiện, nêu gương, cổ vũ các phong trào thi đua, các nhân tố mới, điển hình người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội theo phương châm sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới UBND xã Xín Mần sẽ tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung phổ biến các luật mới được Quốc hội ban hành, nhất là các luật liên quan mật thiết tới đời sống của nhân dân, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày một phát triển.

Đọc thêm