Yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình sản xuất thuốc phòng, chống Covid-19 qua hệ thống trực tuyến

(PLVN) -  Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc về việc báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất thuốc phòng chống dịch bệnh Covid-19 qua hệ thống trực tuyến.

Yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình sản xuất thuốc phòng, chống Covid-19 qua hệ thống trực tuyến

Để kịp thời tổng hợp thông tin về khả năng cung ứng của các đơn vị đối với các thuốc phòng, chống dịch bệnh và tạo thuận lợi cho các đơn vị báo cáo, Cục Quản lý Dược đã xây dựng hệ thống trực tuyến tiếp nhận và tổng hợp báo cáo của các đơn vị. Hệ thống báo cáo đảm bảo các nội dung về bảo mật thông tin nhưu sau:

Hệ thống triển khai trên nền tảng web-base sử dụng giao thức “hppts” mã hóa đường truyền.

Mã hóa xác thực đăng nhập tập trung 2 chiều.

Phân quyền chức năng đảm bảo dữ liệu độc lập từng doanh nghiệp và các cấp quản lý của Bộ Y tế theo thẩm quyền.

Hạ tầng đảm bảo về các An toàn thông tin theo tiêu chuẩn Quốc tế TIA 942 Tier nhằm đảm bảo hoạt động 24/7.

Hệ thống chính thực hoạt động từ 18/3/2010.

Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị thực hiện truy cập vào địa chỉ: hppts://duocquocgia.vn/, (tài khoản và mật khẩu truy  cập gửi kèm công văn này cho từng đơn vị, các đơn vị thực hiện truy cập và thay đổi ngay mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật) để thực hiện cập nhật báo cáo đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống.

Cục cũng đề nghị các đơn vị rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vào cập nhật trong vòng 48h kể từ 0 giờ ngày 18/3/20120 và tiếp tục cập nhật trong vòng 24 giờ kể từ khi có thay đổi (tăng, giảm) về số lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc (áp dụng với các đơn vị đã thực hiện báo cáo theo các phương thức cũ theo yêu cầu tại cong văn số 1710/QLĐ-KD).

Bên cạnh đó, các đơn vị cần nghiêm tục thực hiện cập nhật báo cáo đầy đủ yêu cầu trên theo đúng quy định về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dược về việc chấp hành quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong đảm bảo cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc khi xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, thiên tai, thảm họa (điểm đ, khoản 2, điều 42 Luật Dược).

Hướng dẫn chi tiết được đăng trong giao diện tác nghiệp.

Văn bản cũng nêu rõ, trong trường hợp tiếp tục cần các hướng dẫn thêm, đề nghị liên hệ phòng Quản lý kinh doanh Dược, Cục quản lý Dược (DS Nguyễn Huy Ngọc/0904190240, DS Phùng Quốc Thái/0963837779, Email:qlkinhdoanh.qld@moh.gov.vn).

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm