Cấm đối xử nhân đạo với vật nuôi từ năm 2020 Cấm đối xử nhân đạo với vật nuôi từ năm 2020 Xã hội

(PLO) - Luật Chăn nuôi 2018 có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 dành riêng 4 điều nói về việc đối xử nhân đạo với vật nuôi (gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi). Cụ thể, các tổ chức, cá nhân hoạt động chăn nuôi phải có chuồng trại, không gian phù hợp với vật nuôi; cung cấp đủ thức ăn, nước uống và đảm bảo vệ sinh; phòng, trị bệnh... Đặc biệt, luật cấm người chăn nuôi đánh đập, hành hạ con vật.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....