Thêm gần 30 triệu USD  để Việt Nam chống biến đổi khí hậu Thêm gần 30 triệu USD để Việt Nam chống biến đổi khí hậu Xã hội

(PLO) - Ngày 26/6, Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) tổ chức Hội thảo Hợp tác giữa GCF và Việt Nam và công bố Dự án “Tăng cường năng lực chống chịu với tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) cho các cộng đồng cư dân ven biển tại Việt Nam” với số tiền tài trợ  29,5 triệu USD.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....