Đội mũ bảo hiểm:  Giảm 502.774 ca chấn thương sọ não, 15.302 ca tử vong Đội mũ bảo hiểm: Giảm 502.774 ca chấn thương sọ não, 15.302 ca tử vong Xã hội

(PLO) - Quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm có hiệu lực tháng 12 năm 2007 và đi vào cuộc sống đã góp phần giảm thiểu các ca tử vong, chấn thương sọ não trong các ca tai nạn giao thông. Thống kê về TNGT cho thấy số ca chấn thương sọ não giảm 502.774 ca, số ca tử vong giảm 15.302 ca, tiết kiệm tới 3.506 tỉ đô-la Mỹ chi phí điều trị và các tổn thất kinh tế khác. 

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....