Bà Rịa – Vũng Tàu: Tập trung giảm lượng án chuyển kỳ sau

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Theo đánh giá của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong 11 tháng năm 2021 (từ 01/10/2020 đến 31/8/2021), các chỉ tiêu THADS đạt được cơ bản đảm bảo tiến độ, tạo tiền đề cho việc hoàn thành chỉ tiêu của năm. 

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tập trung giảm lượng án chuyển kỳ sau

Công tác phối hợp được chú trọng

Báo cáo của Cục THADS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, từ 01/10/2020 đến 31/8/2021, các cơ quan THADS trên địa bàn đã giải quyết xong 7.048 việc có điều kiện, đạt tỷ lệ 69,66%/81,5% so với chỉ tiêu được giao. Về tiền, trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 417.128.568.000 đồng, đạt tỷ lệ 38,28%/40,1% so với chỉ tiêu được giao.

Đối với công tác theo dõi thi hành án hành chính (THAHC), các cơ quan THADS tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường công tác thi THAHC. Đến nay, cơ quan THADS thực hiện theo dõi 35 vụ việc có quyết định buộc thi hành án, trong đó đã thi hành xong 16 vụ việc.

Một trong những điểm đáng chú ý của công tác THADS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đó là sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của Ban Chỉ đạo THADS các cấp. Trưởng Ban chỉ đạo luôn quan tâm bám sát tiến độ, kết quả của các cơ quan THADS địa phương để đôn đốc; đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp Ban chỉ đạo luôn có ý kiến tháo gỡ, đặc biệt là chỉ đạo phối hợp những vụ cưỡng chế lớn có huy động lực lượng, việc cưỡng chế kết hợp với động viên, thuyết phục đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, cơ quan THADS cũng luôn chủ động báo cáo Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp để chỉ đạo phối hợp triển khai các giải pháp nhằm nâng cao kết quả thi hành án đối với những vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc thi hành cho các tổ chức chức tín dụng; khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Rà soát, tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo cương quyết giao tài sản cho người mua trúng đấu giá.

Việc triển khai các Quy chế phối hợp trong công tác THADS cũng được Cục THADS tỉnh chú trọng và đem lại những hiệu quả tích cực. Cục THADS tỉnh đã có nhiều kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo việc tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác THADS tại địa phương, qua đó thể hiện sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò phối hợp của các cấp, các ngành, góp phần huy động sức mạnh của toàn bộ Hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả công tác THADS tại địa phương.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Cùng với công tác phối hợp, công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin cũng đã được hệ thống THADS Bà Rịa – Vũng Tàu tập trung đẩy mạnh. Hiện nay, Cục THADS tỉnh đang triển khai thực hiện cơ chế 1 cửa áp dụng 5 thủ tục hành chính bao gồm: Quyết định thi hành án theo yêu cầu; xác nhận kết quả thi hành án; yêu cầu thay đổi Chấp hành viên; đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án và đề nghị miễn, giảm phí thi hành án. Hỗ trợ trực tuyến đối với 3 thủ tục: yêu cầu thi hành án; yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án và thủ tục về khiếu nại, tố cáo trong thi hành án. Song song việc thực hiện cơ chế 1 cửa và hỗ trợ trực tuyến, Cục THADS tỉnh đang nghiên cứu triển khai lấy ý kiến để đánh giá sự hài lòng của người dân đối với công tác THADS.

Ngoài ra, Cục THADS tỉnh đã kịp thời cập nhật thông tin về việc chưa có điều kiện thi hành lên Trang/Cổng thông tin điện tử THADS; chỉ đạo sát sao việc cập nhật thông tin lên phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS. Có thể nói, việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai trong hoạt động THADS ngày càng được hoàn chỉnh và nề nếp hơn.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2021, hệ thống THADS của tỉnh sẽ quyết liệt chỉ đạo thi hành dứt điểm những việc có điều kiện thi hành; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục THADS về chấn chỉnh hoạt động xác minh, phân loại án; xử lý nghiêm các trường hợp cố ý xác minh, phân loại không chính xác, không kịp thời tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành; Tập trung giải quyết án trọng điểm, phức tạp kéo dài, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, vụ việc có giá trị phải thi hành lớn. Làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành để tháo gỡ các khó khăn cả về cơ chế lẫn thực tiễn trong công tác thi hành án.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm