Bắc Ninh bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng các Ban HĐND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 2/4, tại kỳ họp thứ 16 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIX tỉnh Bắc Ninh đã xem xét, quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIX tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Vũ Tiến
Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIX tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Vũ Tiến

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị một số vấn đề mang tính cấp thiết, quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền. Những vấn đề được đưa ra để HĐND tỉnh xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp lần này đã được UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, theo trình tự, thủ tục quy định; đã báo cáo xin chủ trương của Tỉnh ủy; các Ban của HĐND tỉnh đã thẩm tra kỹ lưỡng, cơ bản đủ điều kiện để trình kỳ họp theo quy định của pháp luật.

Kỳ họp đã tiến hành các thủ tục theo luật định, bỏ phiếu kín bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Hạnh Chung. Kỳ họp tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Phong.

Ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp (Ảnh: Vũ Tiến)

Ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp (Ảnh: Vũ Tiến)

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIX đối với ông Nguyễn Công Thắng (do được điều động, chuyển công tác) và chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIX đối với ông Vũ Minh Hiếu (do yêu cầu nhiệm vụ công tác); miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đối với ông Nguyễn Như Hùng (do chuyển công tác).

Kỳ họp đồng thời bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIX đối với bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng Ban Pháp chế và chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIX đối với bà Đỗ Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Đặng Trần Trung (do chuyển công tác).

Sau công tác cán bộ, kỳ họp nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh; thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung liên quan.

Đọc thêm