Bắc Ninh tăng cường tuyên truyền pháp luật tại địa bàn trọng điểm

(PLVN) - Sở Tư pháp Bắc Ninh vừa phối hợp với UBND một số huyện, thị xã tổ chức 8 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 1000 đại biểu là cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bắc Ninh tăng cường tuyên truyền pháp luật tại địa bàn trọng điểm

Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2017 – 2021 và Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 15/7/2019 về Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh” đến năm 2021 (dưới đây gọi tắt là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự).

Sở Tư pháp Bắc Ninh vừa phối hợp với UBND thị xã Từ Sơn và các huyện Yên Phong, Thuận Thành, Quế Võ, Lương Tài, Tiên Du và Gia Bình tổ chức 8 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 1000 đại biểu là cán bộ, đảng viên và Nhân dân của các xã Tam Sơn, Đông Tiến, Xuân Lâm, Phượng Mao, Phương Liễu, Trung Chính, Hoàn Sơn, Xuân Lai. Tại các hội nghị, bên cạnh các chuyên đề về Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và chuyên đề về Luật đất đai năm 2013 do báo cáo viên Sở Tư pháp trình bày, các đại biểu còn được nghe chuyên đề tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thời gian qua và một số định hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới do các báo cáo viên là Phó Trưởng Công an cấp huyện trình bày. Chuyên đề công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh do báo cáo viên là Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng, chống ma túy của Công an tỉnh trình bày cùng một số nội dung trọng tâm gắn liền với tình hình thực tế của từng địa phương.

Bắc Ninh tăng cường tuyên truyền pháp luật tại địa bàn trọng điểm ảnh 1

Việc tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xã trọng điểm  là một trong các hoạt động của Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2017 – 2021 nhằm thể chế hóa chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật và an ninh trật tự; Phát huy vai trò, huy động sự tham gia của cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở, cộng đồng dân cư tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm; Lồng ghép việc thực hiện Đề án với việc thực hiện các chương trình, đề án, phong trào trong từng lĩnh vực riêng biệt đang được thực hiện có liên quan đến Đề án.

Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật với việc xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật; gắn kết chặt chẽ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan. Góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn trọng điểm. Tăng cường, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm trong phạm vi đề án nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ghi nhận chung sau khi tổ chức các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở, Lãnh đạo các đơn vị và đại biểu tham dự đều đánh giá cao sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc nội dung Đề án và mong muốn trong thời gian tới UBND tỉnh, Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm tổ chức nhiều hơn các hoạt động này góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, hình thành thói quen sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ và Nhân dân cơ sở.

Được biết, bên cạnh Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh”, thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương” tập trung công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các đơn vị cơ sở có dự án Nhà nước thu hồi đất và Kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 gắn với chủ đề xuyên suốt Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và các chủ đề cụ thể theo từng giai đoạn. 

Hy vọng với những Đề án, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đã, đang và sẽ được thực hiện trên địa bàn tỉnh, sẽ phát huy hiệu quả góp phần quan trọng phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh./. 

Cùng chuyên mục
Bước tiến vượt bậc của Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc

Bước tiến vượt bậc của Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc

(PLVN) - Trong những năm gần đây, Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đã luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh giao cho, góp phần tích cực trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản nhà nước, tài sản tập thể, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân trên địa bàn tỉnh, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Đọc thêm