Bản án nào được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án?

(PLO) - Theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP vừa được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao thông qua, kể từ ngày 1/7/2017, hầu hết các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của Tòa án.

Bản án nào được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án?

Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị sẽ được công bố

Bản án được công bố trên Cổng TTĐT của Tòa án báo gồm: bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị; bản án phúc thẩm; quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm giải quyết các vụ án hình sự, hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Bên cạnh đó, Cổng TTĐT của Tòa án còn công bố: Quyết định giải quyết việc dân sự có hiệu lực pháp luật, quyết định giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm giải quyết việc dân sự; Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; Quyết định giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị quyết định của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Bản án, quyết định không công bố trên Cổng TTĐT của Tòa án

Bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án xét xử kín sẽ không được công bố trên Cổng TTĐT của Tòa án.

Nghị quyết 03 cũng quy định không công khai bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án xét xử, giải quyết công khai nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây: Có chứa đựng nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của Chính phủ hoặc chứa đựng những nội dung mà Nhà nước chưa công bố và nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại cho Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Có chứa đựng thông tin về hoạt động đầu tư tài chính, bí quyết nghề nghiệp, công nghệ chưa được bộc lộ, có thể được sử dụng và tạo lợi thế trong kinh doanh mà trong quá trình Tòa án xét xử, giải quyết vụ việc, người tham gia tố tụng đã có yêu cầu được giữ bí mật; Có chứa đựng nội dung ảnh hưởng xấu đến truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư; Có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi; Có chứa đựng nội dung liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình mà chưa được mã hóa theo hướng dẫn tại Nghị quyết này; Bản án, quyết định của Tòa án chưa có hiệu lực pháp luật.

Khi phổ biến quyền, nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng trong quá trình xét xử, giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án, Chủ tọa phiên tòa, phiên họp phải giải thích cho những người tham gia tố tụng biết về những bản án, quyết định được công bố trên Cổng TTĐT của Tòa án và quyền của họ về việc yêu cầu Tòa án không công bố những nội dung liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án thuộc trường hợp phải công khai có hiệu lực pháp luật, bản án, quyết định đó phải được công bố trên Cổng TTĐT của Tòa án. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm