Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tiếp tục làm tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

(PLVN) - Ngày 22/5, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc triển khai một số Quy định.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tiếp tục làm tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Theo đó, gồm: Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” tại Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp.

Tham dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn kiểm tra; đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên trong Đoàn. 

Về phía Bộ Tư pháp, có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; các đồng chí Phan Chí Hiếu, Đặng Hoàng Oanh, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Quang Thái, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cùng đại diện Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Bộ Tư pháp, cấp ủy, lãnh đạo một số đơn vị.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về thành lập Đoàn kiểm tra tại Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp.

Ngay sau đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn kiểm tra đã quán triệt mục đích, yêu cầu, phương pháp làm việc của Đoàn. Trong đó, đồng chí nêu rõ công tác kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Đảng nói chung và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng từ Trung ương đến cơ sở thời gian qua đã đem lại những kết quả, thông tin báo cáo bước đầu. 

Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tiếp tục làm tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng ảnh 1

Công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp nhằm khảo sát thực tế, từ đó nắm bắt được các kết quả, phương pháp thực hiện, các vướng mắc khó khăn từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể. Trong đó lưu ý tới các cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, sát thực tế. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra sẽ có đánh giá, đề xuất kiến nghị với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đồng thời đề xuất, kiến nghị với Ban Bí thư, Bộ Chính trị về những vấn đề đang gặp khó khăn, vướng mắc, cần cấp trên tháo gỡ.

Trưởng Đoàn khẳng định sẽ thực hiện đúng quy trình kiểm tra với tinh thần trách nhiệm khẩn trương, khách quan, khoa học, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, sát thực tế, cố gắng tối đa không làm ảnh hưởng tới các hoạt động thường xuyên của Bộ, ngành Tư pháp. Vì vậy, Bộ Tư pháp cần chuẩn bị đầy đủ báo cáo tự kiểm tra, cung cấp các tài liệu liên quan và tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cùng các quy định liên quan là các văn bản hết sức quan trọng với các quy định có phạm vi được mở rộng và có điểm nhấn.  Trong bối cảnh ngày càng nhiều thách thức đặt ra khi triển khai các công việc của Bộ, ngành Tư pháp, từ công tác tham mưu công việc mang tầm vĩ mô về xây dựng, thi hành pháp luật đến các vấn đề cụ thể của người dân như hộ tịch, quốc tịch, Bộ Tư pháp càng nhận thức rõ được vai trò quan trọng của việc triển khai thực hiện nghiêm các quy định này, đặc biệt là đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tiếp tục làm tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng ảnh 2

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long cam kết tiếp thu đầy đủ nội dung quán triệt của Trưởng đoàn và sẽ cung cấp kịp thời các tài liệu, báo cáo tự kiểm tra, tổ chức các buổi làm việc giữa Đoàn kiểm tra với các đơn vị cụ thể của Bộ Tư pháp. Bộ sẽ cố gắng thực hiện tốt trách nhiệm để Đoàn kiểm tra thu được kết quả thiết thực nhất. Thông qua đó, góp phần giúp Bộ, ngành Tư pháp thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng nói chung cũng như trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nói riêng. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm