Bộ GTVT lấy ý kiến để sửa quy định quản lý, vận hành trạm cân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự thảo bổ sung quy trình cân kiểm tra tải trọng, đo kích thước xe cơ giới đối với mỗi loại trạm kiểm tra tải trọng xe, làm cơ sở cho lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2021/TT-BGTVT quy định về quản lý, hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ.

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, Bộ GTVT phân thành 3 loại trạm kiểm tra tải trọng xe (KTTTX). Loại thứ nhất là trạm KTTTX cố định bán tự động 2 cấp cân. Đây là trạm được xây dựng, trang bị hệ thống cân và thiết bị lắp đặt cố định ở hai vùng cân khác nhau để theo dõi, phát hiện và xử lý xe vi phạm quá tải trọng và quá khổ giới hạn.

Trạm KTTTX cố định tự động 1 cấp cân là trạm được trang bị hệ thống thiết bị cân động lắp đặt cố định ở một vùng cân để tự động đo lường xác định khối lượng xe khi đi qua vùng cân.

Loại thứ 3 là trạm KTTTX lưu động được trang bị hệ thống cân và thiết bị kiểm tra, theo dõi lưu động, xách tay hoặc lắp đặt trên xe chuyên dụng để kiểm soát và xử lý xe vi phạm quá tải trọng, quá khổ giới hạn tại những vị trí theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý, Dự thảo đã bổ sung quy trình cân kiểm tra tải trọng, đo kích thước xe cơ giới đối với mỗi loại trạm KTTTX, làm cơ sở cho các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ.

Trạm KTTTX khi đưa vào hoạt động phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, có thiết bị cân đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật về đo lường. Việc kiểm định kỹ thuật hệ thống cân phải do tổ chức kiểm định kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền về đo lường cấp giấy chứng nhận.

Bộ GTVT cũng đề xuất bỏ nội dung về việc kết nối với hệ thống phần mềm KTTTX của Cục Đường bộ Việt Nam do hiện tại hệ thống này không thể đáp ứng nhu cầu kết nối của tất cả các Trạm KTTTX trên cả nước.

Thay vào đó, bổ sung trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý dữ liệu và cung cấp, truy xuất dữ liệu cho các cơ quan quản lý khi có yêu cầu.

Cục Đường bộ Việt Nam là đơn vị quyết định việc đưa vào hoạt động đối với trạm KTTTX cố định bán tự động 2 cấp cân, trạm KTTTX cố định tự động 1 cấp cân trên quốc lộ, trạm KTTTX lưu động do đơn vị quản lý.

Cơ quan này cũng là đầu mối tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đầu tư, quản lý, vận hành khai thác hệ thống cân KTTTX cố định tự động 1 cấp cân loại 2 theo quy định của pháp luật.

Sở GTVT các địa phương có trách nhiệm tham mưu cho UBND cấp tỉnh quyết định đưa vào hoạt động trạm kiểm tra tải trọng xe cố định tự động 1 cấp cân trên hệ thống đường bộ địa phương.

Đồng thời có trách nhiệm phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam trong việc xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì trạm KTTTX trên đường bộ.

Đọc thêm