Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo

(PLVN) - Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Nam vừa được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ.

Ngày 26/3, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm TS Trần Quang Nam, Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 19/3/2020, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Chúc mừng tân Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị ông Nam tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Chánh Văn phòng Trần Quang Nam cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Bộ và tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ; đồng thời, khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể Văn phòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tân Chánh Văn phòng Bộ Trần Quang Nam có trình độ học vấn Tiến sĩ, Cao cấp lý luận chính trị, Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm