Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành TƯ khóa XII

(PLO) - Sáng nay (26/1), tại đoàn, đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức  và ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành TƯ khóa XII. 9h30, đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành TƯ khóa XII tại Hội trường.

ĐB trao đổi ngoài hành lang trong giờ giải lao

ĐB trao đổi ngoài hành lang trong giờ giải lao

Sáng nay (26/1), tại đoàn, đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức  và ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành TƯ khóa XII. 9h30, đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành TƯ khóa XII tại Hội trường.

Để hoàn thành danh sách bầu cử chính thức, hôm qua, đại hội đã làm việc đến 21h30 dưới sự điều hành của Tổng Bí thư - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đã đọc Báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút của các đoàn và đại biểu

ĐH bầu Ban Kiểm phiếu gồm 25 thành viên do ông Nguyễn Thế Trung – Phó Trưởng ban Dân vận TƯ làm Trưởng ban.

ĐH đã tiến hành 3 vòng bỏ phiếu để xem xét, quyết định các trường hợp xin rút khỏi danh sách bầu Ban Chấp hành TƯ khóa II; bỏ phiếu để lựa chọn ứng cử viên do số dư của danh sách đề cử vượt quá 30% so với số ủy viên TƯ cần bầu.

Nguồn để hình thành danh sách bầu cử Ban Chấp hành TƯ khóa XII gồm ứng cử viên do Ban Chấp hành TƯ khóa XI giới thiệu và ứng cử viên do ĐH đề cử bổ sung.

Theo Quy chế bầu cử, những Ủy viên TƯ không được Ban Chấp hành TƯ khóa XI giới thiệu phải xin rút nếu được ĐH đề cử bổ sung.

Trong số 62 ứng cử viên được đề cử bổ sung ứng cử Ủy viên TƯ chính thức tại ĐH XII có 23 ứng cử viên (gồm 15 Ủy viên TƯ khóa XI) đã tự nguyện xin rút và được ĐH biểu quyết đồng ý cho rút.

Sau khi thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành TƯ khoá XII và thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành TƯ khoá XII.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và Bộ Y tế trong quá trình kiểm tra phòng dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: HCDC)

Thủ tướng chỉ đạo, điều phối chung công tác phòng, chống dịch COVID-19

(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công văn gửi các Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Đọc thêm