Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua 46 tập thể

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mới công bố danh sách 46 tập thể được Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua cho 195 tập thể...

Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua 46 tập thể

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, kết luận Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2017, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ năm 2018 và Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2018; tập trung làm tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ QS, QP; tiếp tục chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, trọng tâm là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ở các cấp, quản lý chặt chẽ vùng trời, biển, biên giới và các địa bàn trọng điểm, xử lý có hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ. Nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, có nhiều giải pháp đột phá tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo. 

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, cán bộ cấp trên gương mẫu làm gương cho cấp dưới.

Chỉ đạo đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần, tạo nguồn cơ sở vật chất hậu cần, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ trên biển, đảo, tuyến biên giới, vùng sâu, vùng xa. Công tác bảo đảm kỹ thuật, khoa học quân sự, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, cơ yếu từng bước ứng dụng thành quả Cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học quân sự. Công tác đối ngoại quốc phòng tiếp tục, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý chặt chẽ các mối quan hệ quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế của quân đội và đất nước.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Mậu Tuất 2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp chuẩn bị chu đáo, tổ chức hội nghị quân chính, triển khai nhiệm vụ nghiêm túc, có chất lượng. Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng của Bộ hướng dẫn, triển khai cho các đơn vị xây dựng kế hoạch chặt chẽ, khoa học, làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, tập huấn cán bộ và đón chiến sĩ mới...

Các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16-CT/TƯ ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018; tập trung thực hiện tốt công tác chính sách, thăm hỏi người có công; tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh cả về vật chất và tinh thần; phối hợp chặt chẽ với các địa phương nơi đóng quân để tổ chức các hoạt động thích hợp, có ý nghĩa tích cực trong dịp Tết. Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đón Tết cho bộ đội vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao...

Tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã công bố danh sách 46 tập thể được Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua cho 195 tập thể, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QS, QP, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm