Bộ trưởng Lê Thành Long biểu dương nỗ lực của Viện Khoa học pháp lý

(PLO) - Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Viện Khoa học pháp lý  (04/8/1983 - 04/8/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có thư gửi tập thể Viện Khoa học pháp lý (KHPL). Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn thư Bộ trưởng.

Bộ trưởng Lê Thành Long biểu dương nỗ lực của Viện Khoa học pháp lý

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Viện KHPL (04/8/1983 - 04/8/2018), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi xin gửi tới các thế hệ cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý khoa học, các chuyên gia, nhà khoa học đã và đang công tác tại Viện KHPL lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Ba mươi lăm năm qua, với sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và thử thách, tập thể Viện KHPL đã thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học và thông tin KHPL. Với trên 520 đề tài, nhiệm vụ khoa học do Viện trực tiếp triển khai hoặc tham mưu với Lãnh đạo Bộ tổ chức triển khai, Viện KHPL đã có đóng góp lớn vào sự phát triển chung của Bộ và ngành Tư pháp.

Các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho Bộ và các đơn vị trong Bộ triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhất là nhiệm vụ tham gia xây dựng một số nội dung trong văn kiện các kỳ Đại hội Đảng, Hiến pháp năm 1992 và năm 2013, Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Chiến lược cải cách tư pháp, Chương trình cải cách hành chính, Nghị quyết của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các đạo luật do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo.

Viện KHPL cũng khẳng định được vị trí xứng đáng trong nền KHPL của nước nhà. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và đóng góp của tập thể Viện KHPL, chúc mừng những thành tựu mà các đồng chí đã đạt được. 

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, Viện KHPL cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, triển khai nhiệm vụ hiệu quả hơn nữa, khẳng định tính đi trước, dẫn đường của lý luận khoa học, kịp thời đề xuất, tham mưu với Lãnh đạo Bộ và các đơn vị nhận diện, giải quyết những vấn đề mới, khó của thực tiễn hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhất là các vấn đề pháp lý phát sinh từ việc ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và việc triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống quý báu và những thành tựu mà các đồng chí đạt được, mỗi cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Viện luôn ý thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình, nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự thành công chung của Bộ và ngành Tư pháp trong thời gian tới, vì sự phát triển bền vững của đất nước. 

Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc mừng Viện KHPL tròn 35 tuổi và tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, phấn đấu trở thành Viện nghiên cứu chiến lược của Bộ và ngành Tư pháp.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm