Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với Sở Tư pháp, Cục THADS tỉnh Hậu Giang

(PLVN) -  Sáng ngày 23/4, Đoàn Công tác của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Lê Thành Long làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Sở Tư pháp, Cục THADS tỉnh Hậu Giang.

Tư pháp Hậu Giang cần phát huy lợi thế để thực hiện tốt nhiệm vụ

Báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác, bà Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang cho biết, từ đầu năm Sở đã chỉ đạo toàn ngành xây dựng các chương trình, kế hoạch trình cấp có thẩm quyền ban hành để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Cụ thể, Sở đã ban hành 29 chương trình, kế hoạch và tham mưu UBND tỉnh ban hành 10 kế hoạch triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác. Các nhiệm vụ đề ra đều đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc

Theo bà Quyên, chất lượng xây dựng, thẩm định VBQPPL ngày càng nâng lên. 100% VBQPPL sau khi ban hành đều được kiểm tra kịp thời theo quy định. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện bài bản, chú trọng lựa chọn lĩnh vực được dư luận quan tâm để theo dõi, đánh giá.

Cạnh đó, hoạt động PBGDPL được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác trợ giúp pháp lý ngày càng đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở. Công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm tính kịp thời, nghiêm minh. Đội ngũ công chức, viên chức Sở, ngành Tư pháp ngày càng trưởng thành, có trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các thành viên trong Đoàn Công tác

Các thành viên trong Đoàn Công tác

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Việc tham mưu xây dựng một số văn bản quy định chi tiết Luật còn chậm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm nhưng đôi lúc chưa phát huy hiệu quả...

Bà Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang báo cáo với Bộ trưởng

Bà Trần Phượng Quyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang báo cáo với Bộ trưởng

Tiếp đó, Sở Tư pháp, các phòng chuyên môn thuộc sở cũng trình bày những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: gặp khó khăn trong số hóa dữ liệu do dữ liệu không đầy đủ, một số địa danh không được cập nhật trong dữ liệu dùng chung; một số cơ quan xin việc làm, xuất khẩu lao động “lạm dụng” phiếu lý lịch số 2...

Các thành viên trong Đoàn Công tác trao đổi với Sở Tư pháp

Các thành viên trong Đoàn Công tác trao đổi với Sở Tư pháp

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao, ghi nhận những kết quả Tư pháp Hậu Giang đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ thách thức, khó khăn với đơn vị.

Bộ trưởng thông tin, trong thời gian tới sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhiều luật liên quan đến quản lý của ngành như: Luật Đấu giá tài sản, Luật Công chứng, Luật Luật sư... Từ đó, Bộ trưởng chỉ đạo tư pháp địa phương cần có những việc làm thiết thực nghiên cứu, đóng góp cho các văn bản luật “nghiên cứu có đầu, có đuôi, có cơ sở”. Đối với những việc đã làm tốt thì Sở và Cục tiếp tục duy trì, củng cố. Những việc còn hạn chế thì tiếp tục nghiên cứu, khắc phục. Theo Bộ trưởng, vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hiện nay thực sự là thách thức vì cùng một lúc phải làm rất nhiều việc. Từ quy định pháp luật đến xử lý phần mềm, đáp ứng của cơ sở hạ tầng... Bộ trưởng lưu ý, công nghệ thông tin, chuyển đổi số là công cụ để thực hiện công việc chứ không phải thay thế cho việc quản lý.

Về công tác thanh tra, Bộ trưởng yêu cầu cần đặc biệt lưu tâm đối với 2 nhóm lĩnh vực là hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp. Các đơn vị cần phải xem xét, chấn chỉnh, trước nhất là về mặt quy trình. Trong chức năng nhiệm vụ, phải kiểm tra, quản lý chặt đối với các nghề tư pháp đang hành nghề tại địa phương. Đặc biệt, về công tác tham mưu lãnh đạo địa phương, Bộ trưởng lưu ý, ngành tư pháp cần “dung hòa, bản lĩnh, nắm vững chuyên môn, tham mưu chính xác”.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang thay mặt lãnh đạo, tập thể cán bộ Sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng. Trong thời gian tới, Sở sẽ đưa những ý kiến của Bộ trưởng vào chương trình hành động, vận dụng vào công tác chỉ đạo, điều hành tại đơn vị

THADS Hậu Giang cần nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Cùng ngày, Bộ trưởng Lê Thành Long và Đoàn công tác của Bộ Tư pháp cũng làm việc với Cục THADS tỉnh Hậu Giang.

Quang cảnh buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Hậu Giang

Quang cảnh buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Hậu Giang

Trình bày với Bộ trưởng, ông Lê Phước Toàn – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hậu Giang cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã triển khai thực hiện nhiệm vụ, bám sát yêu cầu của ngành và địa phương, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch phong trào thi đua đề ra, hướng tới đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục THADS giao. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Lê Phước Toàn – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hậu Giang báo cáo với Đoàn công tác

Ông Lê Phước Toàn – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hậu Giang báo cáo với Đoàn công tác

Theo ông Toàn, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS hai cấp đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp cho các cơ quan THADS trên địa bàn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành tiếp tục được tăng cường.

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm thực hiện đúng quy định, trong đó 2 chỉ tiêu quan trọng về việc, về tiền đã đạt được tỷ lệ 48,62% về việc và 5,61% về tiền.Có thể nói, công tác THADS trên địa bàn tỉnh cũng còn những hạn chế, khó khăn nhất định.

Ông Nguyễn Quang Thái – Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS yêu cầu ngành THADS Hậu Giang đề ra những giải pháp căn cơ, cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Ông Nguyễn Quang Thái – Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS yêu cầu ngành THADS Hậu Giang đề ra những giải pháp căn cơ, cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Lãnh đạo Cục, chi cục, cùng các phòng ban chuyên môn thuộc Cục cũng đã thẳng thắn trình bày, trao đổi, mong muốn lãnh đạo Bộ, Tổng cục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đại diện Chi cục THADS TP Vị Thanh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Chi cục đã thực hiện vượt chỉ tiêu về việc, tuy nhiên còn hạn chế về tiền. Với quyết tâm cao, trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục rà soát, đưa ra giải pháp cụ thể, phối hợp Văn phòng đăng ký đất đai xác minh các án cần thi hành để triển khai thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau khi nghe Cục và các Chi cục trình bày, ông Nguyễn Quang Thái – Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS cho biết, các mặt công tác đều được ngành THADS tỉnh Hậu Giang triển khai đầy đủ, nghiêm túc. Công tác phối hợp với các sở, ngành được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Theo ông Thái, đơn vị cần tập trung làm rõ, thông tin về giải pháp giải quyết vấn đề hạn chế về việc về tiền.

Cần phải có giải pháp đột phá, tập trung các công việc cụ thể, giải quyết các vụ việc có giá trị lớn, thời gian kéo dài. Vướng ở góc độ nào thì giải quyết ở góc độ đó. Đặc biệt, Tổng Cục trưởng nhấn mạnh: “Công tác tự kiểm tra là tự bảo vệ mình cần thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và phải làm thực chất chứ không làm cho có”.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao kết quả công tác của Sở Tư pháp và Cục THADS Hậu Giang

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao kết quả công tác của Sở Tư pháp và Cục THADS Hậu Giang

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận những kết quả THADS đã đạt được trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024. Tuy nhiên, ngành THADS tỉnh Hậu Giang còn những hạn chế nhất định. Kết quả về việc và về tiền thấp, công tác giải pháp điều hành chưa có giải pháp cụ thể. Từ đó Bộ trưởng chỉ đạo, thời gian tới ngành THADS tỉnh Hậu Giang cần đề ra giải pháp, nhận diện, đánh giá tình hình để có đề xuất cụ thể với địa phương, Tổng cục, Bộ thực hiện tốt công việc được giao.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang chụp hình lưu niệm với Bộ trưởng và Đoàn Công tác

Tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang chụp hình lưu niệm với Bộ trưởng và Đoàn Công tác

Tập thể, lãnh đạo Cục THADS tỉnh Hậu Giang chụp hình lưu niệm với Bộ trưởng và Đoàn Công tác
Tập thể, lãnh đạo Cục THADS tỉnh Hậu Giang chụp hình lưu niệm với Bộ trưởng và Đoàn Công tác

Hậu Giang cần nỗ lực trong 6 tháng cuối năm hoàn thành chỉ tiêu về việc, về tiền theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, phải quan tâm công tác tự kiểm tra, đặc biệt là với những vi phạm, hạn chế, thiết sót cơ bản. Nếu không tự kiểm tra để khi có vụ việc phát sinh, không phát hiện và có giải pháp kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đọc thêm