Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi): Chính sách đặc thù phải được quy định cụ thể trong Luật

(PLVN) - Hôm qua (15/9), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã chủ trì Phiên họp thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tham dự Phiên họp.
Quang cảnh Phiên họp thẩm tra sơ bộ. (Nguồn ảnh: Quochoi.vn)
Quang cảnh Phiên họp thẩm tra sơ bộ. (Nguồn ảnh: Quochoi.vn)

Thêm cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cho Thủ đô

Trình bày Tờ trình Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho biết, việc sửa đổi Luật Thủ đô (sửa đổi) là cần thiết nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển, quản lý, bảo vệ Thủ đô tại một số Nghị quyết của Bộ Chính trị như Nghị quyết số 06-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW, đặc biệt là Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự án Luật xây dựng dựa trên 5 quan điểm gồm: thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển Thủ đô; quy định các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cho Thủ đô; bám sát 9 nhóm chính sách đã được Chính phủ thông qua; cụ thể hóa tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù trong Luật để áp dụng được ngay; kế thừa, phát triển các quy định đã được thực tiễn kiểm nghiệm tốt của Luật Thủ đô 2012.

Về một số nội dung đáng chú ý, Dự thảo Luật quy định thực hiện mô hình tổ chức chính quyền TP Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 (không tổ chức HĐND phường) và bổ sung cấp chính quyền TP thuộc TP Hà Nội. Tăng cường năng lực của HĐND TP trên cơ sở kế thừa, bổ sung Nghị quyết số 160/2021/QH14, trong đó tăng số lượng đại biểu HĐND (từ 95 lên 125 đại biểu), tỷ lệ đại biểu chuyên trách (từ 20% lên 25%), số lượng Phó Chủ tịch HĐND (từ 2 lên tối đa 3); mở rộng thành phần Thường trực HĐND so với Luật Tổ chức chính quyền địa phương...

Dự thảo cũng quy định 3 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp chính quyền Thủ đô. Theo đó, nhóm nhiệm vụ, quyền hạn về tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, Dự thảo Luật quy định TP Hà Nội được tăng thêm biên chế từ nguồn biên chế dự phòng căn cứ vào khung danh mục vị trí việc làm, quy mô dân số, thực trạng khối lượng công việc, mức độ hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện làm việc, đặc điểm an ninh, chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn và khả năng cân đối ngân sách để bảo đảm các chi phí cho biên chế tăng thêm. Ngoài ra, Dự thảo Luật còn quy định một số cơ chế, đặc thù cho Thủ đô về chế độ công vụ; cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài; về quy hoạch, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị...

Phân quyền cần rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm

Đa số Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành sự cần thiết ban hành Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm kịp thời thể chế các quan điểm, định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội được đặt ra trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị, tạo cơ chế đột phá, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, việc xây dựng Dự án Luật cần được đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật; cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp tục rà soát, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành để bảo đảm chỉ tập trung vào những chính sách đặc thù, riêng biệt cho Thủ đô chưa được quy định hoặc khác với quy định của Luật hiện hành.

Về phạm vi, lĩnh vực phân quyền, đa số ý kiến cho rằng cần phải rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với năng lực thực hiện của chính quyền Thủ đô và dựa trên những điểm đặc thù, khác biệt, riêng có của Hà Nội với tính chất là Thủ đô của cả nước. Do đó, cần lựa chọn những nội dung, thẩm quyền mà các luật hiện hành đang giao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương quyết định, nay cần thiết giao trực tiếp cho chính quyền TP Hà Nội quyết định để tăng tính chủ động. Song song với việc phân quyền cho chính quyền tại Thủ đô, cần thiết kế các quy định về điều kiện, biện pháp bảo đảm thực hiện và cơ chế kiểm soát quyền lực để bảo đảm quyền lực đó được thực hiện, phát huy tác dụng trên thực tế và phải được kiểm soát chặt chẽ.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, việc xây dựng Dự thảo Luật cần theo tinh thần đã là cơ chế, chính sách đặc thù thì phải được quy định cụ thể ngay trong Luật để bảo đảm tính ổn định, lâu dài. Thường trực Ủy ban Pháp luật sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp để hoàn thiện Báo cáo thẩm tra Dự án Luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Đọc thêm