Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật

(PLO) - Thực hiện Kế hoạch số 1284/KH-BTP ngày 18/4/2018 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021” năm 2018 (Đề án), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thực hiện Đề án (cuộc thi).
Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật

Cụ thể: 

1. Đối tượng dự thi

Công dân Việt Nam đang cư trú, học tập, công tác tại các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Đề án, không phân biệt thành phần, dân tộc, lứa tuổi, giới tính.

Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các công chức giúp việc trực tiếp tham mưu triển khai cuộc thi không được tham gia cuộc thi này.

2. Nội dung chủ đề, hình thức thi, địa chỉ nhận bài dự thi

a) Nội dung chủ đề

Chủ đề kịch bản tiểu phẩm tập trung phản ánh, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội thực tế đang diễn ra tại địa bàn trọng điểm; định hướng hành vi, truyền tải thông điệp nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; các cách thức PBGDPL hiệu quả, đồng thời tôn vinh, biểu dương các phong trào, những cá nhân, tập thể và các mô hình điển hình trong công tác PBGDPL.

b) Hình thức thi, địa chỉ nhận bài dự thi

Mỗi cá nhân được gửi tối đa 02 kịch bản tiểu phẩm dự thi qua đường bưu điện (bản giấy) hoặc qua email (kèm theo file word) về địa chỉ: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc email: phobiengiaoducpl@moj.gov.vn, số điện thoại liên hệ: 024.62739468 (đ/c Bùi Phương Thảo).

3. Thời gian tổ chức cuộc thi

- Phát động và nhận bài dự thi: Cuộc thi được phát động từ ngày 20/8/2018; Ban Tổ chức nhận bài dự thi đến trước 17h00’ ngày 10/10/2018 (tính theo dấu bưu điện nơi gửi hoặc thời gian nhận email). 

- Phân loại và chấm bài dự thi: Trong tháng 10/2018.

- Tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi: trước ngày 30/11/2018.

4. Hình thức đăng tải và sử dụng kịch bản tiểu phẩm dự thi

Thông tin về tình hình tổ chức triển khai cuộc thi, danh sách các kịch bản tiểu phẩm dự thi đạt giải sẽ được đăng tải, giới thiệu rộng rãi trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật/Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp. Đồng thời, được khai thác, sử dụng miễn phí để phục vụ công tác PBGDPL bằng các hình thức khác nhau không nhằm mục đích thương mại. 

5. Cơ cấu giải thưởng

Căn cứ vào kết quả Cuộc thi, Ban Tổ chức quyết định tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và giá trị giải thưởng như sau:

- 03 giải Nhất: 5.000.000đ/giải;

- 05 giải Nhì: 3.000.000đ/giải;

- 07 giải Ba: 1.000.000đ/giải;

- 15 giải Khuyến Khích: 500.000đ/giải.

6. Giải quyết khiếu nại về cuộc thi

Trường hợp có khiếu nại liên quan đến cuộc thi, người khiếu nại gửi phản ánh bằng văn bản về Ban Tổ chức cuộc thi chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn trên, Ban Tổ chức không xem xét, giải quyết./.

Đọc thêm