'Bức tranh' CCHC của Hà Nội

(PLVN) - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong đó nhấn mạnh bức tranh CCHC của Thủ đô trong giai đoạn 2016-2020 đã đạt được nhiều điểm nhấn quan trọng, thực sự là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển trong xã hội, tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, đời sống và an sinh xã hội được quan tâm…

Báo cáo khẳng định chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC), ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, giải quyết công việc với người dân được nâng cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đặc biệt chú trọng. Đội ngũ CB, CC, VC được chuẩn hóa, có sự chuyển biến mạnh về tư duy, phong cách làm việc, trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của TP; phục vụ nhân dân, doanh nghiệp mang lại hiệu quả rõ nét. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền được quan tâm, tổ chức thường xuyên, có chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp, chú trọng xử lý các vấn đề sau kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất. TP kiên quyết xử lý nghiêm CB, CC, VC để xảy ra sai phạm. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm